Det er trasig å se at TLP og Høyre sørger for at enda mer av Lakselva privatiseres. Porsanger Ap har ikke en kvadratmeter elv å privatisere bort!

I siste formannskap sørga Høyre og TLP for flertall i en dispensasjonssak der søker ønsker fritidsbolig med et bebygget areal på 232 m2, plassert 60 meter fra Lakselva. I tillegg skal det settes opp en 20 m2 stor gapahuk om lag 10 meter fra Lakselva. Begge tiltakene er plassert innenfor 200-års flomsone.

Rådmannen var negativ og vi i Porsanger Arbeiderparti var imot. For oss er det ganske enkelt. Naturgodene eier vi alle i fellesskap, vi skal ikke privatisere dem. Det handler om tilgangen for oss som bruker elva og etterslektene våre.

I dag er deler av Lakselva på private hender. Det skal vi respektere, og vi anerkjenner arbeidet dem gjør. Det nevnte elveområdet ble kjøpt av danske interessenter for nesten 10 millioner kroner. Om dispensasjonspraksisen til Høyre og TLP står seg, så vil utenlandsk kapital styre enda mer av elva i fremtida.

Høyre har alltid vært ærlige på at de har privatisering som ideologi, men hva med TLP? De sier at «Innbyggernes samspill med naturen veier tungt i beslutninger som berører natur og miljø». Da lurer jeg på hvem sine innspill TLP har lytta på? Vis meg den elvebrukeren som vil ha mindre areal å ferdes på. Jeg har aldri møtt en eneste en.

Jeg vil advare sterkt mot å gi ytterligere frislipp på landbrukseiendommer og andre eiendommer som var brukt til utmarkslåtter til fritidsformål. Gjør vi det, vil kommunen være svært delaktig i å avfolke Lakselvdalen og dens befolkning. Til fordel for rikmannsadelen.

Derfor utfordrer jeg herved TLP og Høyre til å fortelle om enda mer av elvene våre kan bli privatisert. Hva med Stabburselva, Børselva og Brennelva? Porsanger Ap har ikke en kvadratmeter elv å privatisere bort!

For meg er dette personlig på flere plan. Min kvenske kulturarv er sterkt knyttet til elva. Når vi bruker elva, levendegjør vi kulturen vår gjennom kvenske ord og stedsnavn, men også selvsagt gjennom fiske og vår elvebåtbygge-tradisjon. Uten dette dør en del av kulturen. Jeg kan ikke bit for bit gi slipp på den for at elva skal privatiseres.

Røttene mine er fra Lakselvdalen, jeg er oppvokst ved elva og har brukt den hele livet. Jeg har sluppet å snuble i masse privat-skilt.

Det syns jeg også våre etterkommere skal få slippe.