Hvorfor er det slik at de 4 siste måneder, så har det vært lyst ut ca tre nye jobber i Hasvik kommune, og ofte får de ikke besatt disse stillingene?

Per idag så mangler kommunen ansatte i barnehagen i Hasvik, mangler ansatte på Hasvik skole, mangler ansatte på Hasvik helsesenter og de mangler ansatte på Soltun.

Når man søker etter ansatte og man ikke får tak i folk, bør man ikke lete litt etter hva problemet kan være? Ikke bare sitte på sin høye hest å se på oss og tenke det ordner seg sikkert.

Her snakker vi bolyst og alt skal være så fint å flott. På stedet Hasvik er det ingen tilbud for barn/ungdom på ettermiddagstid.

De få ungdommene vi har, henger utenfor butikken eller i Hasvik barnehage. Jeg tror ikke veldig mange av dagens ungdommer har lyst å komme tilbake til Hasvik, når kommunen ikke legg til rette for noe til ungdom.

Å det kan ikke stå på penger, for Hasvik kommune er en av Finnmarks rikeste kommuner!