Det er ganske så provoserende å se at organsisasjon ForFinnmark har valgt en linje der deres agenda er å opponere mot Finnmark Arbeiderparti. Jeg trodde lenge at organsiasjonen var upolitisk, men der tok jeg feil. Det er ingen tvil om at de har valgt en politisk side i debatten.

LES OGSÅ: Finnmark er allerede, før nyfylket er etablert, strippet for den politiske makten vi må ha for å ta vare på oss selv

All frustrasjon ForFinnmark har i regionreformen tar de ut mot Finnmark Arbeiderparti. Enkelt medlemmer karakteriseres, Arbeiderpartiet er ikke til å stole på osv osv er deres mantra. De siste som får gjennomgå er Finnmark Dagblad og redaktør Reginiussen fordi de har en annen oppfatning av veien videre i regiondebatten. Det bør man jo ikke, for da kommer Karlstrøm og Pedersen på banen og retter pekefingeren mot de som er uenige i dem,

Det er merkelig å registrere at partiene H, V, FrP og særdeles KrF som har vedtatt regionreformen, får være i fred. Kanskje ligger det en forklaring når vi vet tilknytningen Randi Karlstrøm har til KrF? 

For meg er det vanskelig å tolke utspillene annerledes enn et strategisk valg fra ForFinnmark om å knytte så mye negativt til Arbeiderpartiet som mulig i forkant av høstens valg. Jeg mister respekten for en såkalt folkeaksjon når agendaen er så åpenlys som den er blitt.

For de som måtte være i tvil, Arbeiderpartiet er til å stole på - respekten for demokratiske beslutninger overgår surmaga kritikk fra ForFinnmark.