– Jeg kan ikke fatte og begripe at offentlige ansatte kan tillate seg å ha det såpass morsomt på andre sin bekostning, spesielt i disse "koronatider"

Karlsøy kommune varslet om kolonnekjøring og rasfare. Meldingen var en aprilspøk