Jeg har opptrådt ukameratslig ovenfor Tommy Berg. Det beklager jeg sterkt. Jeg har på årsmøtet sagt og i epost skrevet ting som jeg skulle holdt meg for god for. Jeg vet at det har gått inn på Tommy.

LES OGSÅ: Bråk og kaos i SV: Tar til orde for at Berg burde vært ekskludert i intern e-post

Det som verre er, er at slikt også går hardt inn på familie, slekt og venner, og jeg beklager ovenfor alle som har kjent på det. Det var dumt gjort. Jeg ønsker ikke å være slik, og håper at ingen andre heller ønsker at vi i SV skal opptre slik. Mine poenger kunne jeg fått fram på en bedre måte.

Det var uklokt å sende den epost til lokallagslederne 7. februar, og jeg la skam til skade med min opptreden på nominasjonsmøtet. Målet var å oppfordre til å finne en samlende kandidat, men det virket mot sin hensikt. Samtidig gav jeg media mulighet til negativ oppmerksomhet omkring SV. Rett nok har de som brakte eposten til media også et ansvar, men det var jeg som forfattet den.

LES OGSÅ: Slik reagerer lokallagene på e-post-lekkasjen: – Det er mye følelser i politikk

Jeg har brutt med den standard jeg selv ønsker å opptre etter. Med min formelle og uformelle posisjon i SV kan jeg ha skuffet mange, og jeg frykter at jeg kan ha demotivert nye medlemmer.

Det er ikke slik jeg ønsker å bli oppfattet. Jeg ønsker å være en positiv ressurs som både nye og gamle medlemmer og tillitsvalgte kan benytte seg av. Jeg ønsker at min erfaring, min kunnskap og min framtoning skal oppfattes trygg og motiverende.

LES OGSÅ: SV-Tommy (40) er overrasket over støtten: – Jeg sluttet å telle etter over 400 meldinger

Jeg mener Tommy Berg opptrådte verdig på årsmøtet, og så også i ettertid. Det må anerkjennes og hans måte å opptre på her, bør bety mye for hvordan SV i Finnmark framover kan samles.

Det er legitimt å være uenig og ville prioritere ulikt. Nominasjon og personvalg er også en del av politikken. Hvem som blir innstilt og hvem som blir valgt skal det i et levende demokrati være ulike meninger om. Ulikt syn kan løftes inn i debatten på en helt annen måte enn det vi har opplevd i siste nominasjonsprosess. Det vil jeg jobbe for.

LES OGSÅ: Hanne Harila har meldt seg ut av SV: – Det har vært en råtten prosess

Det er tid for å snakke ut, ikke melde seg ut. Jeg håper min beklagelse og erkjennelse av mine feil kan bidra til mer åpenhet og ærlighet og et bedre klima innad i SV i Finnmark.

God helg.