I den såkalte Granvolden-plattformen har Høyre, FRP, Venstre og KRF vedtatt at Finnmarkssykehuset skal legges under Universitetssykehuset i Nord-Norge. Det er ingen overraskelse på at makt, innflytelse og arbeidsplasser sentraliseres ut av Finnmark under denne regjeringen. Dette har vi advart mot. Motivet bak regionreformen, og ikke minst tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms, er og blir en sentralisering.

Høyre, Frp, Venstre og Krf har ikke lært noe som helst av det elendige politiske håndverket regionreformen var og kjører nok en gang over Finnmark. Igjen blir Finnmark stemoderlig behandlet. Regjeringspartiene fortsetter på sitt spor der de tar beslutninger over hodet på Finnmarkingene.

Denne gangen ved å legge Finnmarkssykehuset under UNN og begrunne det med regionreformen. En reform som møter enorm motstand i Finnmark. Men vi blir ikke lyttes til. Nå har vi i tillegg en flertallsregjering å hanskes med. Det kan vi takke Krf for.

Begrunnelsen som brukes for å flytte makt og myndighet fra Finnmarkssykehuset til Helse Nord er merkelig. Blant annet fordi Finnmarksykehuset er det eneste lokale helseforetaket som pekes på. Flere fra høyresiden begrunner dette med pasientgrunnlag og kompetanse. Men hvorfor får Helgelandssykehuset med et pasientgrunnlag på 77 000 mennesker bestå? Hvorfor ser man ikke da på en sammenslåing mellom helgelandssykehuset og nordlandsykehuset? Hvorfor får Helse Nord-Trøndelag bestå? Hvorfor blir ikke Nord-Trøndelag slått sammen med St. Olavs Hospital HF? Hvorfor går man ikke gjennom alle helseforetakene?

Det kan heller ikke være kvaliteten som ligger til grunn. Finnmarkssykehuset ligger jevnt over på snittet ifølge kvalitetsindikatoren til helsedirektoratet. Det samme gjelder om man sammenligner med UNN. Finnmark har de største folkehelseutfordringene i landet og disse utfordringene må løses av og med Finnmark selv. Dette oppnår man best som eget foretak. Men man skal selvsagt ha et godt samarbeid med UNN og universitetsmiljøene i Nord-norge.

Regjeringen forstår ikke Finnmark og gjør heller ikke noe forsøk på å forstå. Det er overkjøring som gjelder. Beslutningene tas over hodet på folk. Uten noen form for utredning. Uten noen form for forankring. Uten å lytte til fagmiljøet. Dette er nok et grimt eksempel på dårlig politisk håndverk og politisk amatørskap.

Finnmark behandles annerledes og man blir ikke lytta til. Regjeringen sentraliserer funksjoner vekk fra Finnmark. Jeg frykter at de grimme spådommene om følgende av tvangssammenslåingen allerede har begynt å vise seg.

I festtaler nevner høyresiden alle mulighetene som fins for Finnmark. Hvor bra det skal bli. Men festtalene virker pompøst når man ser i praktisk politikk. Man evner ikke å satse på Finnmark. Man evner ikke å lytte. Prat er gratis, handling viser hva man egentlig vil.  

Jeg frykter at Høyre, Frp, Venstre og Krfs behandling av Finnmark kommer til å føre til avmakt. Avmakt i befolkningen fordi man ikke føler seg hørt eller lytta til. Avmakt mot politikerne. Avmakt mot staten. Avmakt mot myndighetene. Det kan være farlig. Rundt i Europa ser man mørke krefter som vokser opp på grunn av avmakt. Det kan være lurt å lytte til folk.

Ikke overraskende fortsetter sentraliseringen under denne regjering. Vi har hevdet at regionreformen kom til å føre til ytterligere sentralisering og at myndighet og innflytelse flyttes ut av fylket. Tvangskameratene i Høyre, FrP, Venstre og KrF har avfeid dette. Nå ser vi at Finnmarkingene mister makt i eget fylke og kompetansearbeidsplasser sentraliseres. Varen er levert. Ordene henger ikke sammen med handlingene.

Når vi nå svært motvillig har satt oss i fellesnemnden med Troms er det under forutsetning av at Finnmark skal få en hånd på rattet uansett hva som skjer. Finnmark skal fortsatt ha beslutningsmyndighet og offentlig tilstedeværelse. Men ingen må være i tvil om at det fortsatt er vår krystallklare mening at Finnmark og Troms fortsatt skal være to fylker. Denne type oppførsel fra sentralt hold bidrar bare til å styrke mitt syn på det.

Jeg håper og tror at regjeringspartiene evner å lytte til Finnmark og finnmarkingene selv om de hittil har vist det motsatte. Finnmarkingene forlanger å bli behandlet som likeverdige. Finnmark aksepterer ikke å bli stemoderlig behandlet nok en gang.  Vi vil bidra, høste av det vi sår og ha medbestemmelse over vår egen framtid. Ikke bare over stemmeseddelen annet hvert år, men gjennom en hånd på rattet i samfunnsutviklinga.