Gå til sidens hovedinnhold

Jeg er stolt av Finnmark

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er budskapet jeg ofte hører når jeg nå i valgkampen har gleden av å reise rundt og treffe masse flotte folk i hele Finnmark. Og jeg er hjertens enig! Særlig blir jeg glad over at ungdom i Finnmark tydelig viser at de er stolt og glad i sitt fylke.

Finnmark er et fantastisk fylke. Mulighetene for et godt, trygt, interessant og bærekraftig liv er veldig til stede. Vi lever livene våre nært naturen og nært hverandre.

For å få til vekst i alle kommunene i fylket vårt, med både næringsutvikling og bosetting, er det nødvendig med en politikk som ønsker at folk skal bo ute i distriktene, som ønsker å opprettholde skoler, helsetjenester og kulturtilbud.

Senterpartiet setter lokalsamfunnene i sentrum. Vi jobber for at politikken skal gi mulighet til å skape mange unike, interessante og framtidsrettede nye arbeidsplasser basert på de rike naturressursene vi har i fylket. Derfor må vi ha nasjonal og lokal kontroll over ressursene våre.

Den beste klimapolitikken er å opprettholde spredt bosetning som ivaretar lokal matproduksjon, reduserer transportkostnader og legger til rette for høsting av bær, fisk og andre naturressurser. Altså det typiske livet i Finnmark! De største klimautfordringene kommer fra sentralisering av arbeidsplasser og folk som øker transport, pendling, press på boligpriser og nedbygging av matjorda.

Ungdommen er framtida for fylket vårt. Derfor må vi opprettholde desentralisert skoletilbud innen videregående skole. Endelig opplever vi at færre dropper ut av skolen og klarer å gjennomføre videregående, og det med glimrende resultater. Kompetansebehovet inne helse må løses gjennom en sterkere satsing på desentralisert sykepleierutdanning. Muligheten for å bo hjemme og ta høyere utdanning gjennom samlingsbasert utdanning må gi mulighet for flere og vil løse utfordring med flere eldre og pleietrengende.

Vi har en spennende og god framtid foran oss.

Godt valg.

Kommentarer til denne saken