Nå har vi lagt bak oss den måneden vi kjøper mest alkohol i Norge. I hele desember har leveren jobbet kontinuerlige med å bryte ned den feite maten og alkoholen fra julebordene, julemiddagene og nyttårsaften. Det er med god grunn at franskmenn beskriver starten på det nye året som Crise de foie, leverkrise. Hva med å korke flaska i januar?

Negative helseeffekter av alkohol

De negative helseeffektene av alkohol er mange. Det er sammenheng mellom alkoholbruk og en rekke ulike alvorlige sykdommer, som for eksempel høyt blodtrykk, hjerneslag, demens, beinskjørhet og kreft.

Lenge trodde man at det måtte stort alkoholforbruk til før helsen din ble påvirket negativt. Dette er i endring. Det kommer stadig forskningsrapporter som viser at det ikke finnes noen sikre nedre grense for hvor mye du kan drikke uten at det er skadelig.

Bevissthet rundt hvor mye alkohol du får i deg er derfor viktig. Det er ekstra viktig etter fuktige perioder, fordi vi vet at de vil være inngangsporten til avhengighet for noen.

Hvit januar

Avhengighetsproblemer oppstår ikke over natta. Det utvikles som oftest gradvis over tid. Forbruket øker jevnt. Antall dager man drikker alkohol i uka øker, og man drikker mye i hverdagen, ikke bare i helger og ved spesielle anledninger. Erkjennelsen av at man har et problem kommer som oftest lenge etter at avhengigheten er etablert.

Mange har usunne alkoholvaner. Ifølge en undersøkelse gjort med et kartleggingsverktøy utviklet av Verdens helseorganisasjon, har så mange som 17 prosent av den norske befolkningen et risikofylt alkoholforbruk. Veien fra forbruk til misbruk er dessverre kortere enn vi tror.

Derfor er en pause fra alkoholen en god idé for mange i januar. Tar du en hvit januar, kan du teste ut de gode alkoholfrie alternativene som finnes på markedet, spare penger, unngå bakrus og gi kroppen din en skikkelig opptur. Godt nyttår!