Gå til sidens hovedinnhold

Ja vi streiker – og det med god grunn!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Konflikten står mellom partene i tariffavtalen NHO 453 som omfatter en rekke ulike virksomheter. Det handler om behandlingsinstitusjoner innen rus, psykiatri, barnevern, pleie- og omsorg, men også ideelle organisasjoner.

Streiken handler om å få lik lønn for likt arbeid. Ingen kan beskylde oss for å gjøre jobben kun for penger. Vi som er barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i private omsorgsbedrifter tjener langt under dem vi vanligvis sammenligner oss med. Derfor er FO i streik, en streik vi har sammen med Fagforbundet.

På arbeidsplassene innenfor privat sektor (NHO) finnes det i mange tilfeller to tariffavtaler. Den ene gjelder sykepleiere, den andre gjelder oss andre. Selv med like lang utdanning, og likt arbeid, kan våre medlemmer tjene opp mot 100 000 kroner mindre i året enn sykepleierkollegaene sine i de aktuelle virksomhetene. Vår lønn ligger nærmere 70 000 kr under våre kollegaer i offentlig sektor. Dette er ikke rettferdig. Vi kan heller ikke godta at mens en kollega med like lang utdanning og likt arbeid, både tjener mye mer og får tatt ut sin lønnsvekst sentralt. Så må våre profesjoner ta til takke med lokale oppgjør og være prisgitt «arbeidsgivers gode vilje», dvs. lønnsforhandlinger uten streikerett. Dette i tillegg til dårligere vilkår ift. sykelønn, permisjonsordninger og ulempetillegg.

Det gjør noe med arbeidsmiljøet når kollegaen din, som du jobber sammen med hver dag, tjener langt mer enn deg, selv med samme utdanningslengde, ansiennitet og stillingstittel. Derfor støtter også Norsk Sykepleierforbund streiken vår.

Vi krever lik lønn for likt arbeid. Så enkelt er det. Likevel har NHO frekkhetens nådegave i å anklage de streikende for å «ramme sårbare grupper». Hvis vi er så essensielle at vi ikke kan streike, hvorfor lønnes vi da ikke deretter?

Det er beklagelig at vi er i streik, det var ikke det FO ønsket. Men ansvaret må plasseres på NHO, som ikke imøtekommer helt rettferdige krav.

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. For å sikre rekruttering i fremtiden, holde på kompetanse og motvirke at ansatte forsvinner trenger vi bedre lønns- og arbeidsvilkår. Vi må stå opp for et anstendig arbeidsliv. Vi må sikre likebehandling gjennom å ha samme tariffavtale på samme arbeidssted. Vi må sikre lønnsutvikling på linje med kollegaer i offentlig sektor. For FO er det viktig å kjempe for lik lønn for likt arbeid, uavhengig av hva arbeidsgiveren heter.

Vi er stolte barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Mange mennesker er helt avhengig av vår kompetanse for å ha en trygg og god hverdag. Vi står opp for trygghet. Uansett hva.

Arbeidsgiversiden vil aldri gå ut og støtte en streik mot seg selv, derfor trenger vi at du gjør det.

Det handler om å stå opp for trygghet.

Vi håper du vil vise oss din støtte under streiken. Det betyr utrulig mye for oss!

Kommentarer til denne saken