Dette er et lovverk som ikke tåler logikk.

Hvis argumentet er at alkohol og bensin ikke passer sammen, blir det et paradoks at dagligvarer med bensinpumper eller elbil-ladning får beholde bevillingen.

Det er blitt liten forskjell mellom en bensinstasjon og en dagligvarebutikk. Snart er det kun er navnet som skiller bensinstasjonen fra kolonialen. Likevel skal ølsalget forbeholdes én av dem. Dette er en konkurransevridning som går hardt utover servicehandelen. Handelen er i stadig utvikling, men regelverket har stått bom stille. Nå er tiden inne for åpne for ølsalg på bensinstasjoner.

Økt tilgjengelighet, mindre konsum

Det kommer ikke som noen overraskelse at det blir ramaskrik når FrP ønsker å liberalisere lovverket og gjøre hverdagen enklere for folk flest. Senterpartiets Kjersti Toppe vil tviholde på forbudet mot alkoholsalg på bensinstasjon, og argumenterer med at økt tilgjengelighet fører til høyere konsum. Hvor har Toppe dette fra? Senterpartiet villeder velgerne.

Tall fra SSB viser at det totale alkoholforbruket i Norge målt i ren alkohol har gått ned med 10,8 prosent mellom 2008–2018. I samme periode har man ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) fått 76 flere vinmonopol og 215 flere dagligvarebutikker. Tallene viser at folk ikke drikker mer selv om det blir flere utsalgssteder. Øl på bensinstasjon er derfor helt innenfor også i et folkehelseperspektiv.

Distriktsvennlig

I byene har det vært en stor økning i antall dagligvareforretninger. I distriktene går utviklingen stikk motsatt vei med flere nedleggelser. Det har ført til at bensinstasjonene i stor grad er det eneste handelstilbudet for mange lokalsamfunn. Mange har fått et svekket tilbud, og må kjøre flere mil for å komme seg på butikken. Det forundrer meg at Senterpartiet tviholder på et distriktsfiendtlig forbud.

Frp vil styrke lokaldemokratiet, og la kommunene få bestemme hvem som skal få salgsbevilling for alkohol. Tallene viser at økt tilgjengelighet ikke fører til økt forbruk. Alkoholsalg på bensinstasjoner er snarere et tilskudd til distriktene og servicebransjen, og gjør hverdagen enklere for folk flest.