Ja til kvalitet i skolen og ja til nærskoler i Sør-Varanger

Av
DEL

MeningerSør-Varanger kommune skal være en god kommune å bo i for oss som allerede er her, men det skal også være en god kommune å bo i for de som vil slå seg ned her. Skal vi lykkes med det, må vi ha en god infrastruktur, spennende arbeidsplasser, gode skoler, og gode fritidstilbud. Vi må kunne tilby bolyst. I Sør-Varanger kommune er det dynamikken med et sterkt sentrum og levende, pulserende bygder som gir oss det lille ekstra. Kirkenes har vært sentrum det siste hundreåret, mens vår historiske kraft ligger i bygdene.

Spørsmålet om skolestruktur kan ikke besvares som et ja-nei spørsmål. Til det er spørsmålet for viktig, og det er altfor mange nyanser og ulike forhold å ta hensyn til.

Sør-Varanger SV vil her presisere vår holdning til skolestruktur:

Sør-Varanger SV vil opprettholde skolestrukturen i Sør-Varanger kommune, med aktive skoler både sentralt og i bygdene. Vi må likevel ta høyde for at verden og hverdagen fremover forandrer seg. SV må da være med og ta ansvar, kanskje vil det bli riktig å legge ned, eller bygge nye skoler etter hvert.

Kommunen som skoleeier skal sikre at alle barn og unge i kommunen har et godt faglig og sosialt tilbud på sin skole. Skolene skal ha høy faglighet, tilstrekkelig personale, gode fysiske rammer og nødvendig utstyr, enten de er i distriktene eller i sentrum. I dag kan nettbasert kommunikasjon og undervisning utfylle de lokale lærerkreftene og elevgruppene. Sentrumsskolene skal selvsagt også ha nødvendig utstyr, god lærertetthet, nødvendige assistenter og råd til vikarer i hverdagen.

Sør-Varanger SV mener at vi må lytte til barna når vi skal ta avgjørelser om hva som er best for dem.

Politikere og administrasjon sitter ikke på noen fasit. Hvis lærerne, foreldrene og barna mener skolen, med sine faglige og sosiale rammer og tilbud er bra for barna deres, skal vi forsøke å ta hensyn til det.

Alle barn skal ha mulighet til å gå på skole nær der de bor, og det skal være skole der det er levende bygder. Ingen 5–6 åring skal behøve å ta buss og reise langt til skole. Alle barn skal ha mulighet til en positiv og god skolestart.

Vi ønsker et variert samfunn, med ulike verdier og måter å leve på. Da må samfunnet også legge til rette for det. Vi mennesker er forskjellige. Der en elev ønsker mange rundt seg, og store sosiale flater, vil andre ha færre rundt seg, og være i et tettere samspill med hjem og hjemplass. SV mener at alle barn og unge i Sør-Varanger kommune skal ha et likeverdig skoletilbud. Undervisning, gruppestørrelser og pedagogikk kan altså variere, men kvaliteten skal være like god for alle.

Folkehelse har høyt fokus i Sør-Varanger kommune. Det innebærer at det må finnes muligheter for å trene og være i aktivitet rundt om i alle deler av kommunen. Treningsarenaer, både innendørs og utendørs er i dag knyttet til skoleanleggene. Dersom skolene legges ned, må kommunen finne andre måter å sikre treningsanlegg og arenaer rundt om i bygdene, dette er ikke berørt i de økonomiske overslagene. SV mener vi skal ta folkehelseutfordringene på alvor, og da må vi legge til rette for fysisk aktivitet der folk bor.

Det er ikke noe som tyder på at den foreslåtte nedlegging av distriktsskolene vil føre til økte ressurser ved skolene sentralt. Tvert imot vil det føre til at antallet elever ved de store skolene øker, men uten at økte midler (ut over det lovpålagte) følger med.

Innsparingsforslagene om sentralisering av skoletilbudene har som mål å fjerne midler fra skolesektoren, og bidra til å senke kostnadsnivået i kommunen, ikke overføring av midler til andre skoler. Med ressursfordelingsmodellen vil de store skolene få samme handlingsrom og behov for innsparinger uavhengig av antall skoler og skolestruktur. Behovet for en bedre skole må altså løses på en annen måte, ikke med nedlegging av skoler.

Sør-Varanger SV ønsker et samfunn der vi utnytter ressursene i hele kommunen. Det som tilsynelatende er «svakheter», som avstand til sentrum og få innbyggere, vil i andre sammenhenger være en stor ressurs.–Se på turismen i Nord-Finland. I turistsammenheng er Finnmark gull–nettopp fordi vi er annerledes. Vi trenger bygdene og ressursene der også i næringssammenheng. Da må vi også yte det som trengs for at infrastruktur og kommunale tjenester skal være på plass.

Sør-Varanger SV vil ha levende samfunn i utkanten av Norge, og i utkanten av Sør-Varanger.

Pål K. Gabrielsen og Jo Jørstad

Pål K. Gabrielsen – ordførerkandidat Sør-Varanger SV

Jo Jørstad –femtekandidat Sør-Varanger SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags