Debatten om det kommende gruveprosjektet i Repparfjorden skaper mye engasjement. Natur og Ungdom har valgt en strategi ved å forsøke å motvirke gjennomføringen av gyldige vedtak ved ordensforstyrrelser og ulydighet. De som griper til slike midler for å presse sine synspunkter igjennom, respekterer ikke rettsordenens spilleregler.

Gruven i Nussir-fjellet blir den første nye gruven i Norge i moderne tid. Prosjektet har vært utredet og saksbehandlet i mer enn ti år (!), før selskapet Nussir ASA fikk sine nødvendige tillatelser i 2019. Feltet ble oppdaget allerede på slutten av 1970 tallet og er en av Norges og Europas største kobberforekomster. Nå er det på høy tid at prosjektet blir realisert.

Selskapet selv anslår at driften vil gi 150–200 arbeidsplasser i Kvalsund kommune i Finnmark, som i dag har rundt 1000 innbyggere. Årlig omsetning er anslått til om lag 700 millioner kroner.

Det er hevet over enhver tvil at vårt moderne samfunn er avhengig av mineralske råstoffer. Vår felles fremtid handler om å kutte utslipp av klimagasser gjennom å erstatte fossil energi med vann, vind, sol og andre utslippsfrie løsninger. Dette øker behovet for gruvedrift og utvinning av mineraler som kobber, kvarts, litium og sjeldne jordarter.

Behovet for kobber i verden de neste 25 årene er over en dobling av det som er utvunnet så langt i historien. I dag importeres det meste fra utviklingsland med langt svakere regulering både av miljøhensyn og hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Norge og verden er storforbrukere av kobber, derfor bør Norge bidra med utvinning av en stor og drivverdig forekomst.

Miljødirektoratet har foretatt grundige vurderinger av hvor det er best å deponere avgangsmasser fra gruvene i Nussir-fjellet. Konklusjonen er at sjødeponi er mer miljøvennlig og påvirker natur og kulturlandskap vesentlig mindre enn hvis massen skulle blitt deponert på land. Videre har Næringsdepartementet tidligere fastslått at tiltaket ikke vil stride mot folkerettslige forpliktelser overfor samene. Her har departementet i tillegg satt vilkår som skal avbøte ulemper for reindriften.

Det burde være unødvendig å minne om at Natur og Ungdom og andre meningsmotstandere også er forpliktet til å følge de spilleregler som følger av gjeldende rettsorden. Det er på høy tid at prosjektet nå blir realisert!