Gå til sidens hovedinnhold

Ja, sametinget er fortsatt en viktig institusjon

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg til iFinnmark 12.02.21, tar Per-Willy Amundsen og Bengt Rune Strifeldt til orde for å legge ned Sametinget og si opp ILO-konvensjon nummer 169. Dette er en sterk provokasjon som behøver motsvar.

I kronikken hevdes det at ratifiseringen av ILO-konvensjon 169 har ført til konflikt og splittelse i det norske samfunnet. Forfatterne evner ikke å føre bevis for denne påstanden. Tvert imot er det koloniseringen av Samelandet (Sapmi) som er roten til de konfliktene som finnes mellom samer og den norske stat. Den allmenne historiefortellingen lyder at ratifiseringen av konvensjon 169, samt opprettelsen av Sametinget, var to steg på veien mot forsoning. Det er dette Fremskrittspartiet forsøker å rykke opp. Snakk om å se flisen i sin brors øyne, men ikke bjelken i sitt eget!

ILO-konvensjon 169 er ikke bare viktig for å synliggjøre samenes krav som et urfolk, men også deres krav til områdene i Sapmi. I tillegg når finnmarksloven kom i 2005 har det medført at urett mot de samiske områdene, slik som Alta-saken på 1970 og 1980 tallet. Når forfatterne skriver at de ønsker å fjerne finnmarksloven og si opp ILO-konvensjonen viser rettighetene til de smisket folket fortsatt står på spill. Dette er to reglementer som er vedtatt at Norge skal følge, og har hatt en enorm betydning i saken om rettighetene.

Finnmarksloven har vært et viktig vedtak som har sikret de samiske rettighetene, men det trengs også en oppgradering. Vi mener at å introdusere en vetorett for den samiske befolkningen mot inngrep i naturen i de samiske områdene vil føre og sikre mot overgrep av naturen bestemt av sentrale myndigheter.

For å bygge opp om sitt eget koloniserende prosjekt, tillegger forfatterne Sametinget tabber det ikke har ansvar for. De nevner at det ikke finnes god statistikk på hvor mange samer som bor i Norge. Det nærmeste vi kommer, er Sametingets valgmanntall. Men hvorfor nevner de ikke Skatteetatens liste over samiske språkbrukere, som i årevis har slitt med underrapportering? Om Fremskrittspartiet ønsket oversikt over antall samer i landet, kunne de lansert en registreringskampanje for å få flere til å melde seg hos Skatteetaten. Siden de ikke har løftet en finger i regjering, velger de heller å skylde på Sametinget.

Grensetraktaten i 1810 fullførte oppdelingen av Sápmi. Over 200 år seinere har samefolket fortsatt ikke selvbestemmelse. Når FrP spør om Sametinget er nødvendig i 2021, stiller de spørsmålet på hodet. Veien framover er ikke å legge ned Sametinget, men å styrke samenes rett til selvbestemmelse, overføre flere oppgaver til Sametinget, øke samarbeidet mellom sametingene i de ulike delene av Sápmi og legge til rette for ekte samisk språkreisning.

«Praktisering av prinsippet om full likeverdighet i samfunnet kan vanskelig forenes med at utvalgte grupper i det norske samfunnet ytes særbehandling fra den norske stat.»

Å redusere samefolket til en "[gruppe] i det norske samfunnet» er reduktivt og visker ut viktige deler av historien til den norske stat. Samefolket har ikke samtykket til å bli med i det norske samfunnet, men ble tvunget inn i det av lensmenn, misjonærer, skoleeiere og skatteinnkrevere. Om Fremskrittspartiet virkelig ønsket forsoning, ville de spart seg for denne frekkheten.

«Det er lenge siden alle samer bodde i nord. Mennesker som definerer seg som samer finner vi i hele Norge og kulturarven er viktig for alle nordmenn.»

Forfatterne slår inn åpne dører når de påpeker at ikke alle samer bor i Nord. Sametinget representere alle samer som bor i Norge, og inkluderer representanter fra Sør-Norge valgdistrikt. Påstanden om at «kulturarven er viktig for alle nordmenn» er irrelevant, all den tid samefolket er et eget folk. Noen av oss kaller oss tilfeldigvis også nordmenn, men den samiske kulturarven hører samefolket til.

Fremskrittspartiets prinsipprogram framhever eiendomsretten som et grunnleggende prinsipp. Dessverre er dette et snevert, vestlig syn på eiendomsretten som i sitt vesen er diskriminerende mot samefolket. Hva med samefolkets tradisjonelle bruksrett, som strekker seg tilbake før mannsminne? Hundrevis av år har våre forfedre brukt landet i nord til fiske, jakt og beitemark.

I motsetning til duoen fra FrP ønsker vi å styrke opp om den samiske eiendomsretten for samefolket og sikre de rettighetene de bør ha krav til. Det innebærer å sikre mot utnytting av de samiske naturressursene, motarbeide undertrykking og sikre en likeverdighet.

Mii ain leat dáppe – vi er her stadig!

Kommentarer til denne saken