VENTER: I både bygningsrådet, formannskapet og bystyret var det mange debatter om hvor monumentet skulle plasseres.
Finnmarken

En bydelsstrid mellom «indreby- og ytrebykvenene»

– Vadsøpolitikerne mistet både beherskelse og anstendighet.
Publisert