«Innsatsen for bedre gjennomføring må først og fremst skje i kommunene»

TIDLIG START: Helga Pedersen (Ap) mener karakterløftet må starte tidligere enn på videregående.

TIDLIG START: Helga Pedersen (Ap) mener karakterløftet må starte tidligere enn på videregående. Foto:

Av
DEL

MeningerGjennomføringen i videregående opplæring i Finnmark øker sakte, men sikkert. Vi kan imidlertid ikke slå oss til ro med det. Det er for stor avstand mellom eksamensresultatene til tiendeklassingene i Finnmark og landsgjennomsnittet. I norsk er for eksempel det nasjonale snittet 3,5 i norsk hovedmål, mens det i Finnmark er 3,1. I matematikk er det nasjonale snittet 3,6, mens det i Finnmark er 3,2. Dette er bekymringsfullt, fordi gode grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning er helt avgjørende for å kunne gjennomføre videregående opplæring.

Når eksamensresultater og tall for gjennomføring i videregående opplæring blir presentert, så er det gjerne fylkespolitikere, fylkesopplæringssjefen og rektorer på videregående skoler som blir avkrevd svar. Det er vel og bra. Men grunnlaget for gjennomføring legges jo i kommunene - i barnehagene og i grunnskolen. Dersom en elev går ut av grunnskolen uten å kunne rettskriving, ganging og brøkregning, så blir årene på videregående svært vanskelige - noe vi ser av det fortsatt for høye frafallet i Finnmark.

Vi som stiller til kommunevalg har et stort ansvar for at elevene har lært det de skal når de begynner på videregående. Høy andel borteboere og lav tradisjon for utdanning er vanlige forklaringer på at mange faller fra videregående opplæring. Dette er viktig å være klar over, men vi må ikke bruke det som sovepute eller tro at det nærmest er skjebnebestemt at Finnmark skal ligge på bunn i landet når eksamenskarakterene blir offentliggjort.

Jeg har ingen trylleformel å komme med; heller ikke noe løfte om kjappe resultater. Men jeg mener barnehage og grunnskole får altfor lite oppmerksomhet i forhold til den betydningen dette feltet har for hverdagen og framtiden til barn og unge. I Tana har vi mange dyktige lærere og skoleledere som virkelig står på for elevene sine. Lokalpolitikerne må legge til rette for deres jobb ved å sette mål for skolen, prioritere ressurser, feire de gode resultatene og følge opp og justere kursen når det ikke går slik som vi håpet.

Tana AP har som mål at Tana skal opp på landsgjennomsnittet når det gjelder skoleresultater (dette målet er allerede vedtatt av kommunestyret), og at alle som går ut av grunnskolen i Tana skal gjennomføre videregående opplæring. Dette er ambisiøse mål som vil kreve iherdig innsats og oppfølging over tid.

De siste årene har Tana kommune investert tungt i framtidsrettede skolebygg: Tana bru skole og sameskolen, i tillegg til flerbrukshallen og svømmehallen. I årene som kommer vil vi prioritere innholdet i skolen. En hovedsak for oss er at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø der elevene trives og opplever mestring og læring. Det må involvere både skolens ansatte, elevene og foreldrene. I vår har det vært flere medieoppslag om at Tana har en høy andel ufaglærte lærere. Hovedårsaken til det er at mange av de fast ansatte lærerne er ute i permisjon for å ta etter- og videreutdanning, og at man ikke har fått utdannede lærere som vikarer. Derfor vil kommunen ansette flere lærere i faste stillinger,slik at man i mindre grad blir avhengig av ufaglærte vikarer. Få på plass en kompetanse- og rekrutteringsplan for de ansatte i barnehagene og skolen.

Også de barnehageansatte må få tilbud om utdannelse dersom de ikke har det fra før! Fokus på tidlig innsats, slik at elevene ikke drar med seg «hull» videre i skoleløpet. Tana kommune skal fortsette arbeidet med å videreutvikle innhold og pedagogikk i barnehagene og skolene. (Dette kan for eksempel bety en mer praktisk tilnærming, økt bruk av konkretiseringsmateriell og økt bruk av digitale læremidler.)

Men NB! Denne jobben greier vi ikke å gjøre uten at regjeringen gir oss drahjelp. Det handler først og fremst om to ting:

Mer penger til kommunene! Vi har en regjering som bruker rekordmye oljepenger. De pengene bør brukes i skolen på våre barn og unge, framfor skattekutt til landets milliardærer.

Utdanne flere lærere. En hovedutfordring for Tana vil være å få tak i nok kvalifiserte lærere i årene som kommer. Tana kommune skal være en god arbeidsgiver for de ansatte i skolen, men vi kan verken ansette lærere som ikke finnes eller utdanne lærerne selv. Dette er og blir regjeringens ansvar, og jeg mener regjeringen ikke gjør nok for å utdanne de lærerne vi trenger i framtida.

Høyreregjering har ikke lykkes med å få nok søkere til lærerutdanningen, eller å bedre gjennomføringen i lærerutdanningen. Cirka hver tredje lærerstudent faller fra underveis. Dessuten: bare 64 pst av lærerstudentene jobber som lærer 5 år etter at de fullførte studiet! (SSB har laget flere rapporter om lærermangelen, dette er en av dem:https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/366431?_ts=166ce55daa8)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags