Innbyggerne har i måneder hatt forurenset drikkevann etter gravearbeid: – Vi har mistet tilliten til vår egen kommune

Beboerne i Gornitak føler ikke de har fått den oppfølgingen de fortjener etter at drikkevannet deres ble forurenset i 2018.