Høyre ønsker fritt skolevalg i alle fylker i hele landet. Realiteten er at ordningen heller burde kalles karakterbasert opptak, og at følgene av dette systemet vil være, i ekte høyre-ånd, at noen få elever får velge fritt, mens svært mange må være kasteballer som havner der det er plass. Nok en gang skal de mest ressurssterke få puter sydd under armene, mens de som sliter kommer dårligst ut.

Det høres selvfølgelig fint ut å få velge skole uavhengig av bostedsadressen din. Kanskje bor du i Berlevåg, og har lyst til å gå på skole i Tromsø. Problemet er at om noen har rett til å frivillig ta en skoleplass på et annet sted enn hjemme, tvinger man noen andre til å ufrivillig flytte bort.

Ingen 15- eller 16-åringer skal med tvang måtte flytte hjemmefra for å gå på skole, men for eksempel vil et karakterbasert opptak føre til at dette blir realiteten for over 200 elever i Tromsø. Og dette er gjerne de som sliter mest på skolen fra før. Nærskoleprinsippet sikrer alle elever rett til skolegang på en skole nær der de bor.

Den norske fellesskolen skal utjevne forskjeller, ikke forsterke dem. Ved innføring av karakterbasert opptak vil vi oppleve at noen skoler blir «eliteskoler», mens andre blir lite attraktive skoler hvor «taperne» går. Når vi i tillegg vet at elever med de mest ressurssterke foreldrene er de som gjør det best på skolen, vil vi skape et enda tydeligere skille mellom de sterkeste og de svakeste.

SV vil jobbe for at alle elever i Troms og Finnmark skal ha tilgang på verdens beste skole der de er. Vi ønsker en skole med mindre testing og pugging, og mer læringsglede. Vi ønsker en skole der du har noen å snakke med når du trenger det, uavhengig om du bor i Tromsø eller på Bardufoss. Vi ønsker en skole der du kan få den oppfølgingen du trenger, og en skole der du får jobbe på den måten du selv føler mestring av.

Uavhengig av om du har 6 i snitt, har jobbet hardt for å holde deg på 3`ern, eller har hatt et vanskelig år og trenger en ny sjanse.

Et karakterbasert opptak vil ikke løse skolens problemer. Det vil bare forsterke dem. Den norske skolen trenger et løft, og regjeringen burde fokusere på å styrke tilbudet i både by og distrikt, i stedet for å tvinge alle fylkene til å innføre samme inntaksform.

SV ønsker en god skole for de mange, ikke bare for de få.