Den norske oljenæringen, med Equinor i spissen, har med brask og bram lansert klimaløfter for å gjøre sokkelen utslippsfri i 2050. Kuttene skal i hovedsak gjennomføres ved å bruke strøm fra land istedenfor gass til å produsere olje og gass.

For folk flest høres dette kanskje ut som et flott klimatiltak, men i realiteten er det ganske ubetydelig. Det er bruken av oljen som er problemet og mer enn 95 prosent av utslippene skapes ved forbrenning. Utvinning av ett tonn norsk olje fører til utslipp på rundt 60 kg CO2. Forbrenning av oljen, altså når man bruker den, gir utslipp på rundt 3.000 kilo CO2.

Hvis Equinor virkelig vil bidra til å stanse klimaendringene, må de stanse all ny leting etter olje og begynne en nedtrapping av dagens produksjon. Vi forventer at Equinor kunngjør at de skrinlegger planene om all ny oljeleting. Dette inkluderer både i Australbukta og på norsk sokkel. Langsiktige og trygge norske industriarbeidsplasser skapes gjennom en massiv omstilling fra olje og gass til fornybart.

Det hjelper lite at Equinor snakker om digitalisering, effektivisering og andre fine ord, så lenge produktet man produserer bidrar til å ødelegge verdens klima. Dessverre har det ikke så mye å si for klimaet at norsk sokkel elektrifiseres, det er selve produksjonen av olje og gass som må trappes ned.