Ingen hotell var å oppdrive, så private åpnet hjemmene sine for 25 kinesere: – De er forlokket av oss