Høringsrunden der seks av åtte kommunepartier gikk for Berg, har ikke endret noe på toppen av lista. Flertallets listeforslag er fortsatt uten noen fra både Alta og Vadsø. Derimot har Johnny Ingebrigtsen fra Nordkapp rykket opp, mens Jan Olsen (Nordkapp) ikke lenger er på lista. Harila har også tatt dissens på 4.-plassen. Der vil hun ha Marit Vambheim (40) fra Vadsø i stedet for Ingebrigtsen.

Slik ser flertallets listeforslag ut:

1. Vegard Kongsbakk (30), Hammerfest

2. Amy Brox Webber (35), Sør-Varanger

3. Camilla Løkke Berntsen (17), SU/Hammerfest

4. Johnny Ingebrigtsen (61) Nordkapp

5. Alf Normann Hansen (53), Gamvik

6. Stina Beate Lorentzen Pedersen (32), Loppa

7. Marit Susanne Utsi (44) Kautokeino

8. Elljan Johnsen (49) Vardø

9. Øyvind Berg (59) Gamvik

Flertallet i nominasjonskomiteen består av nestleder Reidar Johansen (Hammerfest), Sylvi Johnsen (Porsanger) og Morten Wilhelmsen (Vardø). Mindretallet av leder Hanne Harila (Vadsø).

LES OGSÅ: Nok én strid mellom byene i vest: Ukjente Vegard (30) fra Hammerfest mot profilerte Tommy (40) fra Alta

LES OGSÅ: Verken Ap, Sp eller SV ønsker Alta i toppen – det vil straffe seg

I en pressemelding fra nominasjonskomiteen heter det som følger:

«Tommy Berg og Vegard Kongsbak er to ulike profiler. Dyktige og med erfaringer fra ulike områder. Det er et gode for SV å ha både disse og mange andre dyktige og erfarne listekandidater. Nominasjonskomiteens flertall har innstilt Vegard Kongsbak fra Hammerfest som førstekandidat.

Kongsbak trekker fram klima, miljø og desentraliserte utdanninger, attraktive jobber I distriktene og samferdsel som sentrale for å få unge til å bosette seg i vårt fylke. Hans yrkeserfaring og tillitsvalgterfaring og hans politiske hjertesaker mener vi svarer godt til de sentrale valgkampsakene.

For alle listekandidatene og førstekandidatene især, reversering av tvangssammenslåinga av våre fylker være den viktigste valgkampsaken for Finnmark.

For flertallet er det viktig å understreke at det konkrete, daglige arbeidet fram mot reverseringa av tvangssammenslåinga vil skje i et samspill mellom fylkesadministrasjon og fylkespolitikere. Vi mener at det er her vi trenger å beholde våre dyktige og erfarne fylkespolitikere. Vi mener at Finnmark SV vil lykkes med nye og unge kandidater på de første plassene. Vi er av den oppfatning at debatter og fokus i valgkampen vil ha godt av nye stemmer.

Begrunnelse mindretall: Tommy og Marit er to engasjerte lokalpolitikere som begge kjenner konsekvensene av tvangssammenslåinga av Finnmark og Troms altfor godt. Tommy har gjennom flere perioder i Alta kommune og Finnmark visst en evne til å samle og engasjere velgere, også utenfor de som normalt stemmer SV. Marit lang og bred erfaring fra næringslivet i Finnmark.»

Nominasjonsmøtet er 14. februar.