Ingen endringer i hvem som får delta i kongekrabbefisket

DEL

I en pressemelding tirsdag skriver fiskeridepartementet at de, etter høringsrunden høsten 2019, har vedtatt at de må vurdere videre konsekvenser for endring av deltakelse i kongekrabbefisket.

Dermed blir det ikke gjort endringer i fisket fra 1. januar 2020.

Fartøy med løyve til å fiske i det kvoteregulerte området, kan fange inntil 1.530 tonn hankrabber, og 120 tonn hunnkrabber.

13 ton hannkrabber er avsatt til turistfiske, 1 tonn hankrabber til fritidsfiske og 2 tonn til forskningsformål.

Ifølge pressemeldingen blir det i 2020 innført en stemningsperiode i det kvoteregulerte område, i april måned. Dette fordi krabben gjennomgår en lengre periode med skallskifte.

Aktivitetskravet er fortsatt på 200.000 kroner i 2020, men fra 2021 vil det øke til 300.000 kroner.

I 2018 ble det vedtatt at mobile kjøpestasjoner for kongekrabbe må være godkjent av Mattilsynet og at det ikke er mulighet for bruk av samleteiner. Det trer i kraft 1. januar 2020.

– Vi ser at å tillate bruk av samleteiner gjer det mogleg å omsette kongekrabbe svart, og gjer det vanskelig for kontrollstyresmaktene å drive kontroll. Høsten har vist at det vert drive utstrekt svart omsetning av kongekrabbe, og vi vil gjøre ei nærmere vurdering av om det er behov for å forby bruk av samleteiner i dette fiskeriet, sier fiskeriminister Nesvik ifølge pressemeldinga.

Artikkeltags