Gå til sidens hovedinnhold

Ingen domstoler skal legges ned

Sp sprer feilinformasjon i landets aviser.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I motsetning til hva Senterpartiet og Geir Iversen hevder er den nye domstolstrukturen med på å opprettholde alle domstolene i Finnmark. Dette burde landets selvutnevnte «distriktsparti» støtte opp under istedenfor å spre feilinformasjon i landets aviser.

Vi kan ikke huske en større desinformasjonskampanje fra et norsk politisk parti enn den Senterpartiet nå sprer om regjeringens domstolsreform. Det er svært uheldig at stortingspolitikere bruker valgkretsen sin som utgangspunkt når de sprer feilinformasjon og lystløgn om regjeringenspolitikk.

I svært mange av landets lokalaviser har Senterpartiet den siste uken nok en gang skremt velgerne med at lokale domstoler skal legges ned, og at «tusenvis» av distriktsarbeidsplasser forsvinner. En slik villedende skremselspropaganda må tilbakevises, og debatten må ned på et saklig nivå igjen.

Domstolene i Norge fungerer veldig godt. Den tredje statsmakt nyter høy tillit fra befolkningen og domstolene våre er blant de mest uavhengige i verden. Det er likevel noen grunnleggende problemer som vi nå foreslår å gjøre noe med:

  • De store domstolene har ofte lange køer, i Finnmark gjelder dette Alta tingrett spesielt.
  • De små domstolene har mye ledig kapasitet som ikke blir brukt, dette gjelder Hammerfest og Vadsø.
  • Små domstoler har problemer med å rekruttere nye dommere
  • Sakene avgjøres ulikt mellom domstolene.

For å møte disse utfordringene har regjeringen foreslått å utvide rettskretsene. For Finnmarksdel del betyr dette at vi får Ytre Finnmark og Indre Finnmark tingrett med bemannede domstoler akkurat som i dag på henholdsvis Alta, Hammerfest, Vadsø, Sør-Varanger og Tana. Regjeringens forslag til ny domstolstruktur er med på å opprettholde domstolene i distriktene.

Forbedringen ligger i at domstolene nå kan fordele sakene mer jevnt mellom seg slik at ledig kapasitet utnyttes, og at det blir mer aktivitet i hver enkelt domstol. Dette kunne man ikke gjøre under den gamle ordningen. Dette vil naturligvis også lette på saksbehandlingstiden. Å sikre at mindre domstoler kan få utnyttet sin kapasitet til å bidra til saksbehandlingen i hele rettskretsen. Riksrevisjonen avdekket at flere små domstoler hadde ledig kapasitet opp mot 50 prosent. At Senterpartiet velger å ikke være med å løse dette problemet er et mysterium for oss.

Domstolene innenfor hver nye krets vil bli ledet av èn sorenskriver. I dag har hver domstol sin sorenskriver. Vi vil med dette forslaget få litt færre sorenskrivere som driver med administrasjon og ledelse, og flere dommere. Ingen av dagens sorenskrivere skal miste jobben. De skal heller overføres til dømmende virksomhet. Det er også viktig å understreke at vi ikke legger opp til noen hoved-domstol i hver rettskrets. Alle domstoler er likestilte, og sorenskriveren skal ha sin tilstedeværelse på alle domstolene i kretsen.

Vi må få være ekstremt tydelige: ingen domstoler skal legges ned. Vi skal derimot ha økt rettssikkerhet, raskere saksbehandlingstid og økt aktivitet i distriktsdomstolene. I motsetning til hva Geir Iversen skriver i sitt innlegg, vil reformen bidra til å opprettholde domstols steder med mye ledig kapasitet, istedenfor at disse skal trues med nedleggelse, ved at kapasiteten kan utnyttes i hele rettskretsen.

Både tingretter, privatpersoner og politiske partier har all rett til å diskutere denne reformen. Uenighet og debatt er viktig i en rettstat og i et demokrati. Men det er uansvarlig å spre feilinformasjon slik Senterpartiet gjør. Vi kan ikke la folk sitte igjen med et inntrykk av at folk mister domstolen sin. Derfor ønsker vi å sende en tydelig beskjed om at alle domstoler skal bestå.

Kommentarer til denne saken