Tyveri av ATV ved Chouvdamokki Karasjok . 

Grønn og sort Polaris ATV 6 hjuling med reg.nr. ZZ 9790.

Dersom den påtreffes kontakt politiet.