Med politimakt er nå aksjonistene fjerna fra OED, så departementet kan fortsette å planlegge nye utbygginger av vindkraft, nye raseringer av våre siste inngrepsfrie naturområder, nye ødelegginger av reinbeiteområde med fordriving av rein og reindriftssamer, nye menneskerettsbrudd.

Tilsvarende rasering som er gjennomført på Fosen blir nå planlagt i minst 8 kommuner i Nord-Troms og Finnmark.

Ifølge VG https://www.vg.no/…/aksjonerer-i-departementet-paa-fjerde ...

uttalte statssekretær Elisabeth Sæther i OED:

"– Det er ikke så enkelt som aksjonistene vil ha det til. Vi kan ikke bare rive vindkraftverkene over natten.»

Dette er et nytt høgdepunkt i myndighetenes totale mangel på forståing og mangel på vilje til å forstå.

Signalet er at saka ikke skal løses, men en skal fortsette å overkjøre både menneskeretter, egne lover, reindrifta, Sametinget og miljøbevegelsen.

I 505 dager har vindkraftverka på Fosen gått etter at de blei dømt ulovlig. Men de var altså ulovlig også før det. De var ulovlig oppsatt og ulovlig igangsatt (Storheia i 2019). Protestene fra reindriftssamene på Fosen har pågått siden planene blei lansert først på 2000-tallet.

I 2008 uttalte reineier Arvid Jåma til NRK: «Jeg ser ingen annen råd enn å avslutte reindrifta på Fosen dersom det bygges ut vindmølleparker». Dette visste myndighetene svært godt da de trossa alle protester og bygde ut.

På Fosen Vind sine sider kan vi lese: «Det er Statkraft som har bygget ut og drifter vindparkene på vegne av Fosen Vind, som eies av kraftselskapene Aneo (7,9 prosent) og Statkraft (52,1 prosent), samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA (40 prosent).»

Staten har altså en majoritet, og regjeringa kan dirigere Statkraft. Statkraft tjener store summer hver dag turbinene på Fosen går rundt. Alle forstår at det tar mer enn ei natt å rive nve ned hundrevis av turbiner. Men det tok bare ei natt å bære ut aksjonistene og det tar mindre enn ei natt å stenge av strømkablene fra de ulovlige anlegga. Det kan gjøres på dagen og timen. Men regjeringa vil ikke, man vil fortsette å tjene penger på å knuse norsk natur og samisk reindrift. Det er saka.