FrPs Bengt Rune Strifeldt kan ikke ha fulgt så godt med på nasjonalt plan: Mange sykehus sliter med økonomien nå. Ikke bare Finnmarkssykehuset. Kan det ha noe med 8 år med Høyre- og FrP-regjeringer som har underfinansiert offentlige sykehus? Hvis Strifeldt virkelig var opptatt av Finnmarkssykehusets ve og vel, ville han vel ha spurt om fakta? Om hvorfor økonomien er dårlig? Tør han ikke? Vet han også at nærsykehuset i Alta ikke fylles opp av altaværinger? Kan det være at Alta nærsykehus tynger økonomien i Finnmarkssykehuset?

Høyreregjeringene bestemte at sykehusene skal få betalt per pasient de behandler. Finnmarkssykehuset har underskudd fordi altfor mange finnmarkinger velger seg bort fra Finnmarkssykehuset. For når du eller jeg velger å dra til Tromsø eller Oslo for å ta et røntgenbilde eller kneoperasjon, blir det ikke bare tapt inntekt for Finnmarkssykehuset. De må også betale for reise/behandling ved det andre stedet. 87 millioner kroner kostet dette i fjor. Burde ikke Strifeldt heller be finnmarkinger bruke sitt eget sykehus?

Det er ingen hemmelighet at Strifeldt og mange fra hans hjemmekommune har nedsnakket Finnmarkssykehuset lenge. Målet for Alta har lenge vært å få et eget sykehus. Finnmarkssykehusets Alta nærsykehus sto ferdig i 2019. Men ennå ser det ut til å være vanskelig å få altaværinger selv til å velge Finnmarkssykehuset. Eller så er de så friske at de egentlig ikke trenger et nærsykehus?

For til Alta nærsykehus sendes blant annet leger og kirurger fra andre steder i Finnmarkssykehuset for å behandle pasienter. De sendes blant annet fra Hammerfest. Slik var det planlagt. Men det som ikke var planlagt, var at det skulle «mangle» mange pasienter i Alta. Slik at Finnmarkssykehuset må «fylle opp» lege- og kirurgtimene der med pasienter som tilhører og skulle vært behandlet andre steder i Finnmark, blant annet fra Hammerfest.

Når lege, kirurg og pasienter kjører etter hverandre over Sennalandet, to timer hver vei, for å møtes, snakkes og opereres i Alta, kan det ikke være god økonomi. Er det dårlig økonomistyring? Ja. Egentlig er det vel det. Så da er det dette som Strifeldt kritiserer Finnmarkssykehuset for å gjøre. Da vil han vel ha dem til å slutte med det?

Alta nærsykehus ble vel bygget nettopp for å «hente hjem» pasienter fra dette nærområdet? Pasienter som offentlig sto fram og nektet å reise til Finnmarkssykehusets andre klinikker i Kirkenes, Hammerfest og Karasjok.

Og det er her man skjønner at økonomien i Finnmarkssykehuset virkelig blir vanskelig. Cirka 500 millioner – en halv milliard kroner – ble investert i Alta nærsykehus. Var denne investeringen egentlig unødvendig? Hvis det er lånte penger, betyr det at Finnmarkssykehuset, med 4 prosent rente betaler 20 millioner kroner i året i bare renter. Hvert år.

Jo, man skal investere i helse! Men hvis folk ikke bruker tilbudet, kunne de helsekronene vært brukt et annet sted?

Les også

En politikerstyrt katastrofe