Ikke driv sjansespill med laksen vår!

TRENGER IKKE: Oppdrett av laks vil ødelegge for villaksen, ifølge artikkelforfatteren. Illustrasjon.

TRENGER IKKE: Oppdrett av laks vil ødelegge for villaksen, ifølge artikkelforfatteren. Illustrasjon. Foto:

Av
DEL

MeningerFor et par uker siden besøkte jeg Tysnes, en øy i nærheten av Hardangerfjorden. Der leste jeg i lokalavisa om lakseoppdretter Alsaker som hadde hatt et nytt GULL-år, men som dessverre måtte slakte 550 000 laks pga. lakselus (ILA – smittsom virussykdom). – Og så kommer jeg hjem til førstesideoppslag i Finnmarken med «varsel» om start av lakseoppdrett på nordsiden av Varangerfjorden.

I utgangspunktet er det prisverdig å ville «gi noe tilbake til hjembyen sin» som Morten Gamst Pedersen uttrykker det. Men etter min mening er lakseoppdretts-anlegg noe vi virkelig ikke trenger her på nordsida. Riktignok kan vel et slikt oppdrettsanlegg gi noen arbeidsplasser, men dette kan ikke oppveie de negative konsekvensene ved et slikt anlegg, forurensing av fjorden og ikke minst de to største truslene mot den fantastiske villaksstammen vi har i Norge: rømt oppdrettslaks og lakselus.

Jeg mener også at en eventuell tillatelse til etablering av et lakseoppdrettsanlegg i nærheten av Vestre Jakobselv (en av de beste lakseelver i Norge målt etter fanget laks) kan ikke være i overensstemmelse med tankegangen til Stortinget som i 2003 vedtok å opprette et særskilt vern for 37 viktige norske lakseelver, med tilhørende beskyttelse av de 21 fjordene de renner ut i. I 2007 ble Vestre Jakobselv innlemmet i denne ordningen, Stortingsproposisjon 32 2006–2007.

I ovennevnte proposisjon er det mange fine ord om villaksen som en viktig kilde til:

– rekreasjon og naturopplevelse

– næringsgrunnlag for fiskere og lokalbefolkning

– verdiskaping og sysselsetting i lokalsamfunnene

– gjenspeiling av laksen i kulturen; sagn, diktning, malerkunst, håndverk

– Norges forpliktelse til å bidra med bevaring av den ville laksestammen

Nå er det opp til Finnmark fylkeskommune og Vadsø kommune å vise respekt for den generelle holdningen som Norge har forpliktet seg på om å bevare den ville laksestammen, og det gjør man ikke ved å tillate et nytt lakseoppdrettsanlegg i den fiskerike Varangerfjorden.

Jeg synes villaks er en delikatesse; kokt, stekt, grava, røkt, og ikke minst salta eller speka. Hele året har jeg spekelaks på brødskiva. Det ville være nærmest utenkelig å erstatte den med et mer kunstig produkt – fra oppdrettslaks.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags