Alle fylker trenger en person fra grasrota på tinget, i Finnmark har dere de fire siste årene vært så heldig å ha Bengt Rune Strifeldt som en av deres representanter.

Når jeg ser hva han har gjort for Finnmark de 4 årene, innenfor helsevesen, fiskeri, beredskap, forenklinger i motorferdselsloven og alle de samferdselsprosjektene han har fått løftet til Stortinget. Da blir jeg nesten stum av beundring.

Men Bengt Rune har ikke bare vært en viktig mann for Finnmark disse årene, jeg er varaordfører i en liten kystkommune i Nord-Trøndelag som heter Nærøysund.

For meg så har det ofte vært en stor hjelp i å kunne ringe til Bengt Rune å diskutere problemer som rammer oss i distrikts Norge. Dette på grunn av at Bengt Rune skiller seg ut fra andre stortingspolitikere, ikke bare for at han er en hyggelig mann som ønsker å hjelpe alle. Men for at han har masse kunnskap og forståelse om livet i den «virkelige» verden, jeg vil gå så langt som å påstå at ingen på Stortinget i dag skjønner mer av distriktspolitikk enn det han gjør.

Så kjære Finnmarkinger, kjenn deres besøkelsestid. Stem på FrP og Bengt Rune Strifeldt!

Ikke bare for Finnmark sin skyld, men for hele distrikts Norge.

Godt Valg!

Med vennlig hilsen

Terje Settenøy

Nærøysund Nord-Trøndelag.