(Nord24)

IKEA varsler i dag at de dropper den planlagte utbyggingen av et varehus i Tromsø.

Tomten som ble kjøpt av Tromsø kommune skal avhendes.

Tromsø kommune har en gjenkjøpsavtale. Det er ikke kjent om denne blir realisert.

IKEA stopper også planer i  Vestby, Danebu og Ålesund.

– Dette har vært en svært vanskelig beslutning å ta. I IKEA har vi jobbet iherdig over mange år med å realisere planene, men først og fremst er det synd for alle som har ønsket seg et varehus nærmere der de bor, sier administrerende direktør Clare Rodgers i IKEA Retail Norge.

Varehusgiganten leverte et positivt driftsresultat på over 100 millioner kroner i 2017/18, men fastslår samtidig at detaljhandelen preges av dårlig lønnsomhet.

– Vi opplever redusert lønnsomhet i likhet med bransjen for øvrig, men det siste året har vi stabilisert kostnadene og satt i gang en rekke endringer. Vi er glade for at vi har klart å snu trenden, og det er et godt utgangspunkt når vi nå er i full gang med å endre oss for å sikre fremtidig vekst, sier Rodgers.

Det er over syv år siden IKEA lanserte planene om å etablere seg i Tromsø.

Siden har avgjørelsen om utbygging flere ganger blitt utsatt, senest før jul.

IKEA har også drevet et servicesenter på Langnes. Dette ble varslet nedlagt i fjor høst.

IKEA betalte 50 millioner for næringstomta på Langnes som nå skal avhendes. Tromsø kommune har i kontrakten med IKEA både en rett og en plikt til å kjøpe tilbake tomta om Ikea ikke går videre med planene.  Formell eier er i dag Langnes Nord AS, et heleid datterselskap av IKEA. Slike næringstomter er svært attraktive og alt tyder på at tomta kan være betydelig mer verdt i dag. 

I utbyggingavtalen lå også betydelige investeringer til infrastruktur.

 

LES OGSÅ: Ikea betalte 50 millioner. Tomta kan være verdt det dobbelte

LES OGSÅ: Ikea legger ned servicesenteret i Tromsø

OPPDATERES