Medregnet gjester vil rundt 200 Ap-folk innta Scandic i Alta for å vedta program for partiet i Troms og Finnmark, og deretter fullføre nominasjonsprosessen. For begge deler er det ventet kampvoteringer. Men selv om Finnmark samler seg, har man ingen mulighet uten alliansepartnere i Troms. Det er kjøttvekta som rår.

Ettersom det knytter seg så stor spenning til møtet i Alta, skal iFinnmark overføre møtet i sin helhet, ispedd intervjuer og kommentarer. De siste månedene har vært preget av strid og uro internt i partiet, spesielt mellom Troms og Finnmark. Så gjenstår det å se hvor samlet partiet står etter helgas møter.

Omstridt avtale

Ett av spenningsmomentene er om ledelsen i Finnmark Ap har fått Troms Ap med på å endre noe av den omstridte avtalen som ble inngått i desember. På årskonferansen til Finnmark Ap tidligere i vinter, fikk styret i oppdrag å forsøke reforhandling med Troms.

LES OGSÅ:   Strid i Ap også om felles valgprogram

De mest omstridte punktene er fylkeshovedstad og styringsmodell. Troms har stått hardt på at Tromsø skal være fylkeshovedstad og styringsmodellen parlamentarisme. Det siste er en slags regjeringsmodell, mens alternativet er formannskapsmodellen, slik Finnmark har i dag, med fylkesutvalg og andre utvalg som innstiller til fylkestinget. I en god del saker har de avgjørende myndighet. Alt foregår i åpne møter.

Gallionsfigur

I Troms har man derimot parlamentarisme. Det betyr at et fylkesråd bestående av heltidspolitikere har svært stor makt, og i likhet med regjeringen, har de ikke åpne møter. Fylkesordføreren er mest en gallionsfigur uten reell makt. Motstanderne av parlamentarisme peker særlig på at dette koster dyrt. Den omstridte Ap-avtalen sier at det skal være et fire fra hvert fylke i fylkesrådet. Det betyr åtte heltidspolitikere. I tillegg kommer fylkesordføreren.

Men selv om møtet vedtar et program som går for parlamentarisme, er det selvsagt ikke gitt at det blir innført. Utgangspunktet når det nye fylkestinget skal konstitueres, er formannskapsmodellen. Parlamentarisme kan bare innføres gjennom to tredjedels flertall.

Populær listetopp  

Listeforslaget fra nominasjonskomiteen har, i tråd med Ap-avtalen, lagt opp til at toppkandidat Bjørn Inge Mo fra Troms skal være fylkesrådsleder, mens Kristina Hansen blir fylkesordfører. Ingen vil rokke ved deres plassering.

Derimot vil nok kommunelag fra Øst-Finnmark foreslå at denne delen av det nye storfylket, kommer bedre ut. Nominasjonskomiteen har dagens fylkesvaraordfører, Tarjei Jensen Bech fra Hammerfest, på tredjeplass. Her kan det komme forslag på Remi Strand fra Vardø, dagens gruppeleder i fylkestinget. Han er satt på 15. plass, noe mange i østfylket er misfornøyd med.

Misnøye er det også i Alta Ap. De gikk for Geir Ove Bakken som deres fremste representant, men han havnet på 47. plass. Samtidig er Bente Haug som Alta Ap ikke ville ha med i det hele tatt, på 18. plass. Øverste altaværing er Steinar Karlstrøm på 11. plass. Delegasjonen fra Alta vil sikkert jobbe i kulissene for å søke flertall for endring.

LES OGSÅ:   Her er listeforslaget for Finnmark og Troms Ap

LES OGSÅ:  Bakken langt nede. Kristina på topp: – En vanskelig og krevende prosess

Støre på scootertur

Partileder Jonas Gahr Støre kommer med fly til Lakselv fredag. Derfra går turen til Karasjok for besøk på Samisk museum og bedriften Graveniid. Sistnevnte produserer samiskinspirerte designerklær. Deretter blir det scootertur for Støre sammen med ordfører Svein Atle Somby.

Fredag kveld fortsetter Støre til Alta. Der blir det kveldsmøte med styrene i Finnmark Ap og Troms Ap. Lørdag blir det langt foredrag med Støre som start på programmøtet. 2,5 timer er satt av til innlegget og debatt. Støre vil ventelig måtte signalisere hva Ap-ledelsen mener om å reversere tvangsvedtaket hvis partiet kommer til makta etter stortingsvalget i 2021. Tidligere i uka ville han ikke kommentere et utspill i så måte fra Geir Knutsen, Helga Pedersen og Wenche Pedersen.

LES OGSÅ:    Frykter tidenes valgnederlag