PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to artikler i iFinnmark om en kvinne som var tiltalt for mishandling av sitt eget barn. iFinnmark beskrev mishandlingen og ga opplysninger om alderen på barnet. I den andre artikkelen skrev avisen at kvinnen ble frikjent av tingretten.

Klager er en privatperson som klager på vegne av barnet. Ifølge klager inneholder artiklene opplysninger som gjorde at mange forstod hvem saken gjaldt. Klassekamerater og andre i barnets krets fikk vite om rammende detaljer fra straffesaken, mener klager. Hva slags vold barnet angivelig ble utsatt for, hadde ikke offentlighetens interesse, fremholder hun.

iFinnmark påpeker at hverken barnet eller den tiltalte kvinnen var navngitt, og kan ikke se at artikkelen har identifisert dem overfor andre enn enkelte som kjente til saken fra før. Avisen mener også at barnets bosted er en relativt stor kommune med nær 21.000 innbyggere. Det gjør artikkelen mindre identifiserende, argumenterer avisen. iFinnmark fremholder at saken hadde offentlig interesse, og avviser at artikkelen inneholder detaljer som ikke burde vært publisert. Opplysningene var relevante for å forstå saken, mener avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at mediene har et særlig ansvar for å ta hensyn til barn i omtale av straffesaker, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.8, der det står: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. (…) Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.»

Utvalget merker seg at barnet og barnets mor var anonymisert i den forstand at hverken navn, bilde eller andre direkte identifiserende opplysninger ble publisert. Artikler som i utgangspunktet er anonymiserte, kan imidlertid inneholde opplysninger som gjør at en indre krets forstår hvem det gjelder. PFU merker seg at de påklagede artiklene inneholder opplysninger om barnets alder, kjønn og bosted, samt morens aldersgruppe og utenlandske bakgrunn.

De påklagede artiklene inneholder samtidig detaljerte beskrivelser av hvordan barnet angivelig skulle ha blitt mishandlet av moren sin. Når straffesaker omtales, har ofte pressen tilgang på en lang rekke opplysninger, og PFU påpeker at tilgangen ikke nødvendigvis betyr at det er etisk forsvarlig å publisere alle opplysningene. Før publisering må mediene gjøre grundige etiske vurderinger opp mot reglene i Vær Varsom-plakaten.

Slik PFU ser det, var omtalen unødvendig detaljert med tanke på at artiklene også inneholdt informasjon som gjorde at barnets omgangskrets kunne forstå hvem det gjaldt. At en indre krets kjenner til saken fra før, betyr ikke at de kjenner til alle detaljene i saken. Slik utvalget ser det, har ikke avisen vært varsomme nok når det gjelder konsekvenser omtalen kan få for barnet, jf. VVP 4.8.

iFinnmark har brutt god presseskikk på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 25. august 2021

Ellen Ophaug, Nina Fjeldheim, Stein Bjøntegård, Lars Helle, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys, Gunnar Kagge