PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i iFinnmark/Finnmarken. På nett skrev iFinnmark at opplæringssjefen i Finnmark fylkeskommune hadde løyet om en varslingssak. I en papirversjon av artikkelen som ble publisert i Finnmarken, var ordet «løy» gjort om til «fortalte usant».

Klager er den omtalte opplæringssjefen. Hun mener avisen verken hadde dekning for å skrive at hun løy, eller at hun snakket usant. Klager mener det avisen karakteriserte som løgn, var et forsøk på å rette et feilaktig inntrykk, og hun opplyser at hun forklarte dette overfor avisen. Klager reagerer på at redaksjonen likevel valgte å skrive at hun løy. iFinnmark/Finnmarken mener å ha full dekning for alt som er publisert. Avisen opplyser at klager på direkte spørsmål avviste at assisterende fylkesrådmann i Finnmark var nevnt i et varsel, noe avisen opplyser er beviselig usant. Det gir dekning for å skrive at hun løy, fremholder avisen. iFinnmark/Finnmarken understreker at det er viktig å avdekke når personer i offentlige verv forsøker å skjule sannheten. Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at iFinnmark/Finnmarken var i sin fulle rett til å omtale saken, og at klager måtte tåle et kritisk søkelys som leder i fylkeskommunen. Utvalget mener det var relevant å omtale dialogen som pågikk mellom klager og journalist. Manglende overenstemmelse mellom klagers svar, redaksjonens dokumentasjon og klagers opprinnelige svar hadde offentlig interesse. PFU ser at klager hadde ulike svar på et spørsmål.

PFU mener imidlertid at redaksjonen vinklet saken på en måte som gjorde at klager ble rammet unødig hardt og at det ble skapt en misvisende fremstilling av klagers handlinger. Slik PFU ser det, hadde ikke avisen grunnlag for å konstatere i tittel og bildetekst at klager løy. «Å lyve» må tolkes som at klager med hensikt snakket usant, noe PFU ikke kan se er godtgjort. Utvalget viser til VVP 4.4, som sier at titler, ingresser og henvisninger ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet. I papiravisen Finnmarken ble språkbruken tonet noe ned. Ordet «løy» ble endret til «fortalte usant», men PFU mener at avisen manglet dekning også for denne formuleringen. iFinnmark/Finnmarken har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 29. april 2020

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Erik Schjenken Kristin Taraldsrud Hoff, Ellen Ophaug, Nina Fjeldheim