Det som kan framstå som et leserinnlegg, med tittelen «Finnmarkssykehuset 2.0 – bekymringer rundt prosess, timing, modell og mulige konsekvenser», ble publisert på iFinnmark og iFinnmarkdebatten 6. februar i år.

Faktum er at teksten, som ble publisert som et leserinnlegg, er et brev fra flere avdelingsledere ved Hammerfest sykehus, adressert til Finnmarkssykehusets styreleder og direktør. Forfatterne bak brevet til styreleder og direktør har ikke innsendt brevet som et leserinnlegg til iFinnmark eller iFInnmarkdebatten. Brevet har imidlertid blitt sendt inn til redaksjonen av en annen enn de som var blant forfatterne bak brevet.

Vi avpubliserte brevet fra iFinnmark og iFinnmarkdebatten så snart vi ble kjent med dette.

Vi beklager at dette nevnte brevet ble publisert som et leserinnlegg på våre nettsteder, der avdelingslederne framstod som avsender av innlegget, til tross for at de ikke har tatt initiativ til at dette skal komme på debattplass.

Dette er ikke i tråd med våre rutiner, og er en rutinesvikt, der innsender av brevet ikke har blitt avstemt med forfatterne bak brevet. Vi vil gjennomføre en intern kvalitetssikring og presisering av rutinene, for å unngå at slike hendelser oppstår i framtiden.

Vi beklager.

Stian Eliassen, ansvarlig redaktør, iFinnmark og iFinnmarkdebatten