(Nordlys)

Hvert år tester Sivilforsvaret varslingsanleggene sine to ganger, i januar og juni. Signalet sendes ut i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Dette signalet betyr i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, sosiale medier eller på kriseinfo.no.

Totalt finnes det cirka 1250 slike varslingsanlegg i hele landet som kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.