I bygda bor det kun 70 personer. Mimmi gjør sitt for å holde moralen oppe: – Man trenger hverandre, også på små steder

Det er ikke bare i storbyene og større tettsteder at koronaviruset påvirker hverdagslivet.