I 2018 skjedde flere alvorlige ting i selskapet. Nå ser det lysere ut

Men 2019 endte i minusresultat.