I 2011 startet Amy (28) som ekstrahjelp i butikken. Nå har hun tatt over sjefsjobben

Trives i jobben.