Gå til sidens hovedinnhold

I 2009 håpet de å være i gang etter tre år. Nå er tillatelsen endelig på plass

Artikkelen er over 2 år gammel

- Ringvirkningene vil gi uante muligheter for Kvalsund, en kommune som har slitt med fraflytting og forgubbing i 50 år.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torsdag morgen kom gladmeldingen til Øystein Rushfeldt og Nussir om at selskapet endelig har fått driftskonsesjon. En lang ventetid er over både for Kvalsund kommune og for Nussir selv, med Øystein Rushfeldt i spissen.

Regjeringen har nemlig gitt tillatelse til å starte opp drift på feltet og den etterlengtede driftskonsesjonen er dermed i boks. – Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord. Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i forbindelse med meldingen.

Veien frem tid har uten tvil vært både lang og kronglete. Allerede i 1990 ble kobberforekomstene oppdaget. Flere boretester konkluderte med at kobberfeltet er et av de største og mest interessante i Europa. Funnet strekker seg over 10 kilometer sydvest av Repparfjordfjellene.

18. september 2009 skrev Finnmark Dagblad at Nussir kan være i gang om tre år. Slik gikk det ikke. Tre år gikk. I 2012 håpet man å være i gang før jul samme år. Så har det gått slag i slag, med stadige utsettelser og nye år med venting. Det har vært omkamper og diskusjoner. Dialogen med reindrift og sameting har vært turbulent.

Politisk har Kvalsund kommune vært helt tydelig på at dette er noe man ønsker. Det har vært jobbet godt fra Finnmarks stortingsrepresentanter for å få gjennomslag i saken, og Frps Bengt Rune Strifeldt er en av dem som har vært tungt involvert og presset på for en løsning. Når det er det lokaldemokratiet ønsker, så er det viktig å ha respekt for den lokale beslutningsmyndigheten.

Miljøaspektet er selvsagt noe man må ha med seg i en slik sak, men man må også huske på at kobberet fra Nussir bidrar stort i det grønne skiftet. Mineralene trengs i fornyelsen av bilparken og overgang til elektrisk kraft fremfor fossilt drivstoff i verdens biler.

Kobber har vært brukt i 10.000 år. Det er det første metallet mennesker tok i bruk i våpen og redskaper. Det ble brukt i mynter. Kobber er det mest anvendelige av metallene. Det brukes i motorer og generatorer, for å lede elektrisk strøm, i bygg og anlegg, dørhåndtak, på badet og i bilproduksjon.

Når man vet at verdens skriker etter kobber, prisene er gode, og forekomsten i Repparfjord er svært rik, er dette en mulighet for Finnmark både for verdiskapning lokalt, men samtidig for et verdifullt bidrag til et grønt skifte.

Sametinget har fått uttale seg flere ganger i saken, en rettighet de har gjennom konsultasjonsrett. De har vært svært kritisk til denne saken. Vi må anerkjenne motstanden og reindriftas reaksjoner på at nye arealer båndlegges til industri. Det er deres rett å være uenig, men nå som saken er avgjort vil det være lite konstruktivt å fortsette opposisjonen, som Aili Keskitalo torsdag morgen varslet at man vil gjøre. Det legges opp til nye omkamper.

Samtidig er det slik at når alle parter er hørt, handler det til syvende og sist om å veie fordeler opp mot ulemper. Det er rett og slett et spørsmål om å ta og gi, og legge til rette for god sameksistens. Repparfjorden er nasjonal laksefjord og gyteområde. Det gjenstår å se hvordan sjødeponi fra Nussir vil påvirke dette, men det er en trygghet at det er satt strenge vilkår til Nussirs virksomhet, som uten tvil vil bli fulgt opp med argusøyne.

Nussir vil nemlig måtte møte strenge krav til sin drift og det vil være en moderne og fremtidsrettet gruvedrift som skal finne sted i Repparfjorden. Det er strenge krav som skal beskytte reindriftsnæringen. Regjeringen er også trygg på at det ikke blir «uakseptable» virkninger for sjømatnæringen.

Sjødeponiet er omstridt, men det er vurdert at det vil være større skadevirkning ved å lagre på land. Det vil uten tvil bli gjennomført omfattende kartlegginger og målinger som viser innvirkning på miljøet rundt.

Arbeidsplassene Nussir representerer trenges i det området som i dag utgjør Kvalsund kommune. Opp mot 150 årsverk i tillegg vil ringvirkningene gi uante muligheter for Kvalsund, en kommune som har slitt med fraflytting og forgubbing i 50 år.

For Kvalsund er dette gledelig, og vil gi både kroner i kassen og et nytt oppsving. Nå starter jobben med å hente inn kapital til prosjektet. Det trengs mye penger for å komme i gang. Så er nok ikke siste ord sagt fra motstanderne heller, og naturvernorganisasjoner har blant annet varslet lenkegjenger.

Så vil tiden vise når det første kobberet fra Nussir når markedet.

Kommentarer til denne saken