– Hvorfor stopper politiet meg i å søke utdanning i Forsvaret? Hva har jeg egentlig gjort galt?

Har notater i vandelen som gjør at han ikke får tjenestegjøre i Forsvaret.