Hvorfor skal man nøye seg med å «digitalisere» bare på de små stedene?

Helga Pedersen og Wenche Pedersen

Helga Pedersen og Wenche Pedersen

Av

Åpent brev til Sparebank 1 Nord-Norge i forbindelse med nedleggelse av bankavdelinger fra Øst-Finnmarkrådet.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Øst-Finnmarkrådet beklager styrebeslutningen i Sparebank1 Nord-Norge om å legge ned bankens avdelinger i Tana, Båtsfjord og Vardø. Vi synes dette er en merkelig beslutning fra en bank som først og fremst profilerer seg på å kjenne landsdelen. Denne kjennskapen er knyttet til fysisk tilstedeværelse rundt om i landsdelen, og vil bli svekket gjennom den sentraliseringen som nå er vedtatt.

Øst-Finnmarkrådet ber styret beholde de ansatte i Tana, Båtsfjord og Vardø, selv om de fysiske banktjenestene legges ned. Dette handler om at det fortsatt skal være folk i banksystemet som kjenner lokalsamfunnene i Øst-Finnmark på pulsen. Ikke minst vil det være viktig i en fremtid der logaritmene styrer stadig flere beslutninger, og der de sakene som krever skjønn nødvendigvis vil kreve innsikt om enkeltmennesker og lokale forhold. Det får man ikke på distanse. Dette handler om noe så grunnleggende som tilgang på kapital for samfunnet. Dess lenger unna beslutningstakerne sitter, dess lettere vil det være å få nei på en lånesøknad.

Øst-Finnmarkrådet frykter flere avslag når avstanden mellom bank og kunder øker. Det handler også om samisk språk og samfunnskunnskap. Dersom banken mener det er viktig å ha slik kompetanse med seg videre, må man sikre at bankansatte kan jobbe både i Tana, Båtsfjord og Vardø. Denne kompetansen er dyrebar, vanskelig å bygge opp og lett å miste.

Banknedleggelsene begrunnes med digitalisering. I pressemeldinga som Sparebank 1 sendte ut i torsdag 17. september ble banknedleggelsene begrunnet med at kundene foretrekker å være digitale. Utfra bankens argumentasjon kan det virke som at kundene på steder som Tana, Båtsfjord, Vardø og Karasjok har andre ønsker om balansen mellom digitalisering og fysisk tilstedeværelse enn på de stedene som fikk beholde sin bankavdeling.

Det ligger ingen overraskelse i at digitaliseringen påvirker den fysiske tilgjengeligheten til banktjenestene. Øst-Finnmarkrådet mener imidlertid at Sparebank1 misbruker begrepet «digitalisering». Hvorfor skal man nøye seg med å «digitalisere» bare på de små stedene, mens man på de større stedene skal ha større fagmiljø med fysisk tilstedeværelse? Mens fagkompetanse på små steder kan digitaliseres bort, er det åpenbart andre hensyn som teller mer når man skal organisere kompetansen rundt konsernledelsen og på steder der kjøttvekta er tyngre enn i Tana, Båtsfjord og Vardø.

Digitaliseringen kan gjøres på ulike måter, og burde i 2020 ikke være ensbetydende med sentralisering. De største nordnorske virksomhetene har muskler og anledning til å tenke nytt i en landsdel preget av store muligheter, store avstander og naturressurser som finnes på steder med lite folk. Ny teknologi gir muligheter for å lokalisere kompetanse utenom hovedkontoret og de største stedene. Øst-Finnmarkrådet oppfordrer Sparebank1 Nord-Norge å legge til rette for at flere oppgaver kan løses desentralisert, og at flere av bankens nåværende og framtidige ansatte kan få jobbe i Tana, Båtsfjord og Øst-Finnmark for øvrig, inkludert ledere og ansatte med spesialkompetanse.

En fortsatt positiv utvikling av næringslivet i Øst-Finnmark krever at mennesker med ideer kommer i kontakt med kapital. Derfor er det viktig at Sparebank1 har en plan for hvordan man ha tilstedeværelse og pleie kontakten med våre bedrifter og grundere, også utenom nettet.

Når lokalbanker legges ned forsvinner også minibanken og muligheten til å sette inn kontanter. Dette vil medføre til en rekke praktiske utfordringer, også i forhold til beredskapsmyndighetens oppfordring om at alle bør ha noe kontanter tilgjengelig i en krisesituasjon.

Øst-Finnmarkrådet etterlyser konkrete tiltak fra banken for hvordan man skal ivareta de kundene som av en eller annen grunn ikke benytter seg av nettbank og andre digitale løsninger.

Tana/Båtsfjord/Vardø/Vadsø/Nesseby 22.09.20

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken