Hva holder politisk ledelse på med!? Nå planlegges det å innføre parkeringsavgift ved fylket sine videregående skoler. Hvorfor skal elever og ansatte straffes for at Arbeiderpartiet (Ap) ikke klarer å styre økonomien?

Det virker nesten ikke sant, når man ser at politisk ledelse i Troms og Finnmark fylkeskommune har startet arbeid med å innføre parkergingsavgift ved skolene i fylket. Hvorfor skal elevene straffes økonomisk? Når fylkeskommunen ikke klarer å føre en forsvarlig politikk?

De årene Troms og Finnmark har vært sammenslått, har de byråkratiske utgiftene økt. Hver gang de skal hente inn det økonomiske tapet, skal det kuttes i kollektivtilbud. Linjer legges ned og flyttes ut til skoler som ikke klarer å få søkere. Ikke nok med det, for så skal elevene straffes enda en gang. Bare denne gangen økonomisk, fordi de er avhengig av bilen, mopeden eller UTV-en for å komme seg til skolen.

Det er helt uakseptabelt at elvene skal straffes fordi Ap er mer interessert i å gi skyhøye lønninger til sine egne. Nok er nok! I valgkampen i 2021, snakket Ap varmt om bolyst for unge i framtiden. Men hva gjør de for å innføre bolyst? Jo, de sørger for å stramme inn hvor du skal få lov til å gå skole. De skal ramme deg økonomisk, fordi de ikke klare å styre økonomien riktig. Arbeiderpartiet og co. sin måte å styre på, viser bare hvordan de ønsker å avfolke distriktene.

For Fremskrittspartiets ungdom, er det helt uaktuelt å straffe elevene for en utdanning de ønsker å ta. De skal få velge hvilken skole de ønsker å gå på. De skal ikke betale avgifter for å betale for skyhøye lønninger til byråkrater på fylkestinget.

Troms og Finnmark FpU sier et klart ja til valgfrihet. Friheten til å velge hvilken skole du skal gå på, valgfriheten til å kjøre mopeden, UTV-en eller bilen til skolen. For FpU skal skatten ned, humøret skal opp, og sosialistene på fylkestinget skal sendes ut i ærlig arbeid én gang for alle.