Hvorfor risikerer ungdommen livet bak rattet?

DØDSULYKKE: Mange ungdom la ned lys og blomster etter dødsulykken i Vadsø i mai.

DØDSULYKKE: Mange ungdom la ned lys og blomster etter dødsulykken i Vadsø i mai. Foto:

DEL

MeningerDet er bare to måneder siden en ung mann ble drept i en trafikkulykke i Vadsø. Politiet mistenkte raskt at høy fart var en av årsakene til ulykken. Sjåføren er siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand, også han en ung mann.

Denne dødsulykka satt naturlig nok preg på hele vadsøsamfunnet. Ikke minst rammet den ungdommen hardt, som mistet en av sine brått og brutalt.

Nettopp derfor er det så fortvilende å se at den samme generasjonen fortsetter å kjøre både for fort og påvirket av rus. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle, men tilfellene den siste tiden har vært mange. Helga for to uker siden ble for eksempel en mann i 20-årene siktet for promillekjøring i Vadsø. Bare noen dager senere ble en mann som skal være i samme aldersgruppe, sendt til Kirkenes sykehus etter en utforkjøring i Nesseby.

Og forrige helg kjørte en mann i 20-årene av veien natt til lørdag og havnet i fjæra i Vadsø. Vitner på stedet fortalte om høy fart, og sjåføren ble siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand. Samme natt ble en kvinne i 20-årene stoppet av politiet i samme by. Hun hadde da kjørt så fort at førerkortet ble beslaglagt på stedet.

Knut Larsen har jobbet i Trygg Trafikk i Vadsø i en årrekke, og han er bekymret for utviklingen. Han retter skarp kritikk mot politiet, og mener de i for liten grad prioriterer trafikk og trafikksikkerhetsarbeid.

«Vi ser et miljø der fart og kjøring i rus har fått mulighet til å vokse seg fram. Når jeg sier at det har fått en mulighet til å vokse seg fram, mener jeg at politiet ikke har grepet fatt i bekymringsmeldinger fra publikum. Vi vet og hører i Trygg Trafikk om at det meldes inn episoder til politiet, men at det ikke blir tatt tak i. Politiet er klar over situasjonen her i Vadsø, men de har ikke gjort noe med det i det hele tatt,» sier han til iFinnmark.

Han legger til at det er lett å ha oversikt over hvor politiet befinner seg til enhver tid når vaktordningen veksler mellom Vadsø og Vardø.

«Vi har kommet til et punkt der sjansen for å bli tatt er nærmest mikroskopisk. Da kan slike ting få vokse seg fram,» sier han.

Politistasjonssjef Unni Pedersen Stock avviser denne kritikken, og sier i et intervju med iFinnmark at hun ikke kjenner seg igjen.

«Om ungdommen tror at vi ikke følger med i Vadsø om politivakten den helgen sitter i Vardø, bommer de. Vi har vakt i Varanger mer eller mindre hele tiden,» sier hun, og sier også at hun sitter på tall som viser at 75 prosent av ruskjørere som meldes til politiet i Vadsø, tas hånd om av dem.

Men hun vedgår også at politiet ikke rykker ut hver gang de får tips om at noen kjører for fort.

«Vi klarer ikke her å rykke ut på alt, og de aktuelle bilistene kan være «long gone» før vi eventuelt kan komme til stedet det ble tipset om. Men vi oppfordrer til å melde ifra, og gjerne ta bilnummer om de klarer det. Da blir slike tilfeller loggført,» sier hun.

Uansett er faktumet at unge sjåfører har vært involvert i tre ulykker i Vadsø-området den siste tiden, og at flere har blitt stoppet for henholdsvis fart- og ruskjøring. Det er også et faktum at det deles filmsnutter og bilder i tilknytning til disse ulykkene på sosiale medier. Jeg har selv slike videoer både på Snapchat og TikTok.

SIKTET FOR RUS: I helga som var kjørte en mann tidlig i 20-årene utfor veien i Vadsø, og havnet i fjæra nedenfor europaveien. Etterpå ble han siktet for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

SIKTET FOR RUS: I helga som var kjørte en mann tidlig i 20-årene utfor veien i Vadsø, og havnet i fjæra nedenfor europaveien. Etterpå ble han siktet for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Foto:

Dette er og blir bekymringsfullt, og det store spørsmålet må være hva vi kan gjøre for å vekke ungdommen. Hva skal til for at de lar være å kjøre for fort? Hva skal til for at de lar være å sette seg bak rattet når de har drukket alkohol eller er påvirket av andre rusmidler? Og hva skal til for at de lar være å dele innhold på sosiale medier som framstiller både råkjøring og påfølgende ulykker som kult?

Dette er ikke nye spørsmål, ettersom det er en kjensgjerning at unge sjåfører, og spesielt unge menn, er en risikogruppe i trafikken. I en rapport fra Statens vegvesen om høyrisikogrupper i veitrafikken i 2011, slås det fast at unge bilførere, og særlig unge menn under 20 år, har en uforholdsmessig høy innblanding i trafikkulykker, og først og fremst i alvorlige ulykker.

«Den høye risikoen er i stor grad knyttet til uerfarenhet. I tillegg velger en del mannlige bilførere bevisst atferd som medfører høy risiko,» heter det her.

Men samtidig viser tallene en nedadgående trend de siste fem-ti årene. Mens 28 prosent av dem som omkom i trafikken i 2015 var under 25 år, var andelen 17 prosent i 2018 ifølge tall fra Statens vegvesen.

Ungdommen selv forklarer nedgangen med bedre føreropplæring, veiforhold, medieomtaler av ulykker og mindre ruskjøring. Det går fram av en studie gjennomført av Sintef i 2018. Målet for denne undersøkelsen var å se på hvordan sosiale medier påvirker holdningene til trafikksikkerhet, og om påvirkningen er i positiv eller negativ retning. Tanken har vært å få mer kunnskap om hvordan tiltak gjennom sosiale medier kan redusere risikoen i trafikken blant ungdom.

Og studien avdekket at innlegg i sosiale medier knyttet til trafikksikkerhet både får mye oppmerksomhet og vekker sterke følelsesmessige reaksjoner. Ungdommens budskap var klart: Videoene må være fengende, pirre nysgjerrigheten og nyttige for den enkelte, og fokusere på de små tingene som kan forandre mye, tap av glede og ha sosiale konsekvenser.

Dette er råd som både politiet i Finnmark og Trygg Trafikk kan ta med seg inn i det forebyggende arbeidet i regionen. Vi må finne måter å nå ungdommen på som kan få hull på den boblen som sier at det er kult, spennende eller tøft å kjøre for fort eller i fylla.

Vi må få dem til å forstå at konsekvensen fort kan være tapt liv eller varige, alvorlige skader, og en tilværelse som blir snudd på hodet i løpet av sekunder. Når høy fart er involvert, er det marginer som skiller mellom liv og død.

Her må ungdommen selv på banen. Det er opp til oss voksne å involvere dem.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags