Vi klarer fint å utlevere arealer tilnærmet fritt til vindkraftanlegg, nye kraftlinjetraseer og gruver. Men hva med ungdommenes arealbehov for en sport som nesten ikke setter spor?

Vi leser ofte om ungdommer som blir bøtelagt for å ha kjørt snøskuter mer enn 300 m fra løypa. Ungdommer som utfolder seg, drivende svette og i stor lykke, når de utfordrer snøkledde dalsider på snøskuter. Med en straffereaksjon i ti tusenkroners klassen hengende over seg, velger de likevel naturen som aktivitetsplass, når de som mange andre kunne blitt hjemme med nesa i en dataskjerm.

Hvorfor kan vi ikke gi disse ungdommene friarealer hvor de kan utfolde seg? Arealer som ikke blir varig ødelagt, men ser tilnærmet urørte ut når snøen smelter. Med friarealer ville naturen utenfor fått fred, og dyrene ville raskt funnet ro, samtidig med at ungdommen kan dyrke sin lidenskap uten å måtte føle seg som kriminelle brukere av naturen.