Jeg kan se tilbake på lang fartstid i tjeneste for Hammerfest AP siden jeg ble valgt inn i kommunestyret i 1996. Det har vært en ære og privilegium og jobbe til det beste for innbyggerne med å representere Hammerfest Arbeiderparti. Foran denne valgkampen blir det brukt mot Hammerfest AP fra flere av de andre partier utsagn som « Det har vært uheldig at HAP har hatt rent flertall osv.» Så har en kritisert den store gjelden til kommunen.

Hvorfor har Hammerfest AP hatt flertallet i kommunestyret siden år 2000? Jeg mener det er fordi vi har ført en fornuftig politikk, samt hatt dyktige representanter med ordfører Alf E.Jakobsen i spissen. Det viktige politiske arbeidet forgår i utvalg / komiteer, formannskap og kommunestyre. Der har AP hatt dyktige ledere og medlemmer som har nytt respekt og tillit fra de andre partier og befolkningen. I min tid som gruppeleder for AP i kommunestyret så lagde vi ofte fellesforslag med de andre partier, samt støttet forslag som ikke gikk på tvers av vårt partiprogram eller vår ideologi.

Når Snøhvit LNG var etablert og i drift fra 2007 etter lang lokal innsats og med betydelig hjelp fra Statsminister Jens Stoltenberg og daværende Finansminister Karl Eirik Shjøtt Pedersen. Innen da var det avklart at Hammerfest kommune ville få betydelig årlige summer i eiendomsskatt fra anlegget. Situasjonen i kommunen var nedslående -Vi hadde nedslitte skoler, for få barnehager, eldreomsorgen var bra, men burde forbedres, veier hadde behov for ny asfalt, næringslivet gikk på sparebluss.

Da gikk Hammerfest Arbeiderparti politisk offensivt til verks, med viktige forslag i kommunestyret som å renovere og bygge nye skoler, flere barnehager og det nye fantastiske kulturhuset AKS, øke budsjettene til eldreomsorg, asfaltere kommunale veier -og fikk på plass betydelige støtteordninger for næringsutvikling. Dette ble eiendomsskatten brukt til gjennom investering og kommunale lån for å realisere disse prosjektene. Der ligger størsteparten av gjeldsøkningen. Det fikk vi støtte og aksept fra flertallet av befolkningen. Fleste av disse store prosjektene var det enstemmighet om i kommunestyret. Nå må vi selvfølgelig passe på ikke å øke gjeldsgraden dramatisk fremover.

Vil også minne om at Hammerfest AP har stått i spissen for jobben med ny flyplass på Grøtnes siden starten på planarbeidet i år 2000- fortsatt er dette prioritering Nr.1 sammen med bomfri RV-94. Det var AP som tok initiativ til realiseringen av ny baselokasjon i Leirvika for ASCO og etablering av ny godshavn for Norlines/Samskip slik at tungtrafikken vil fjernes fra sentrum. Det ble vedtatt med AP sitt flertall - Ren havn prosjektet er viktig både miljømessig og sentrumsutvikling ref. planene etter Ren havn prosjektet er ferdig. På begynnelsen av 2000 tallet begynte havnestyret og jobbe med Ren havn saken- for Arbeiderpartiet har det vært et viktig prioritert prosjekt, siden har et enstemmig kommunestyre gitt sin tilslutning til dette prosjektet.

Marianne har over tid bevist at hun er klar til å ta over etter Alf E. Jakobsen. Siden hun kom inn i politikken i 2007 for AP i kommunestyret så har hun tatt ansvar, funnet løsninger og vært en pådriver for at Hammerfest skal være et godt sted å bo for alle innbyggere. Som gruppeleder la jeg merke til hennes potensial, og mente hun var eslet for større oppgaver i partiet.

Dette har hun bevist med sine deltagelse i formannskap og kommunestyrer i mange år. Varaordfører i de to siste periodene. Marianne er kreativ, grundig og kunnskapsrik- samtidig er hun vennlig og godt likt av folk, både i politikken og kommunen for øvrig. Så har hun opparbeidet seg gode kontakter sentralt politisk og næringslivet inkl. energi/oljeselskaper. Dette gjelder også Nord-Norge, Hammerfest og Finnmark fylke.

Så vil hun verre den første kvinnelig ordføreren som blir valgt i ordinært kommunevalg i Hammerfest siden 1945 (74 år) - Dette er jo en virkelig historisk begivenhet da vi kun har hatt valgte menn som ordførere.

Hvis du vil ha fortsatt en framtidsrettet positivt utvikling av nye Hammerfest kommune for barn, ungdom og befolkningen for øvrig- gi din stemme til Marianne som ordfører og med Terje som varaordfører, samt øvrige kandidater på Arbeiderpartiets liste.

Godt Valg !