Feil informasjon om hurtigbåter, sies det høyt i møter og i aviser. Noen av oss dobbeltsjekker, og finner at det fylkessamferdselsråd Agnete Masternes Hansen (Ap) og byråkratene i Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) sier, faktisk ikke stemmer. Vi sender e-poster og påpeker faktafeil. En beklagende e-post kommer tilbake til enkeltpersoner. Men hva med kommunepolitikere, og spesielt fylkespolitikere, som skal bestemme videre pengebruk på hurtigbåter? Når skal Agnete og TFFK korrigere feil fakta gitt offentlig? Er vi «båtruteaktivister» de eneste som sørger for at det kommer riktige opplysninger inn i båtrutedebatten?

De siste ni årene har det vært mange faktafeil fra først Finnmark fylkeskommune, og så Troms og Finnmark fylkeskommune:

Nei, ikke sykehusbåt
Påstand 1: Alta-Hammerfestbåten (VargsundXpressen) er nødvendig som sykehusbåt for Alta-folk (og noen fra Kautokeino). For Alta-folk er så redde for å kjøre bil eller buss over Sennalandet! Feil. I snitt var 0,67 sete opptatt av en sykehuspasient, sist vi sjekket.

Nei, ikke tidsbesparende
Påstand 2: Alta-Hammerfestbåten kutter reisetid mellom de to byene, det tar bare 1,5 timer! Faktafeil igjen. Snelandias egne rutetider viser at direktebuss langs E6 mellom de to byene tar akkurat like lang tid som å bruke båt. Så lenge det ikke er lagt inn en «politisk pause» cirka en time på Skaidi for å «vente på korresponderende buss» fordi Finnmark fylkeskommune i 2016 flyttet bussbyttested fra Skaidi til Olderfjorden. Pussig nok akkurat da VargsundXpressen begynte å gå.

Det hjelper ikke at TFFK har sendt søknad til Miljødepartementet der de skriver at Alta-Hammerfestbåten er svært tidsbesparende. Fylkesbyråkratene brukte det som argument for å be om støtte til å markedsføre VargsundXpressen – og fikk støtte. Det ble gratis frokost på båten. Det ble ikke flere passasjerer av den grunn.

Stadig feilinfo til politikere
Det har vært grusomt mange uriktige opplysninger om de veiløse samfunn, som hurtigbåtene i Finnmark faktisk skal serve. Båtavhengige folk har påpekt det, igjen og igjen. Skriftlig og muntlig, også da både fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) og daværende fylkessamferdselsråd Kristina Hansen (Ap) var på «høringsbesøk» i Hammerfest. Men ble feilene i sakspapirene til fylkespolitikerne i TFFK rettet opp? Nei.

Nå har vi samme situasjon: Fylkespolitikerne vet bare det som Agnete har sagt med store bokstaver i finnmarksaviser: At «E6-båten» VargsundXpressen er «inntektsdrivende». Det er svært misvisende sagt; VX gir billettinntekter til Boreal, men ingen inntekt til fylket. Fylket betaler ennå et sted mellom 13-15 millioner kroner per år for at Alta-Hammerfestbåten skal gå, to ganger per dag. Før kjørte Boreal egen flybuss på strekningen. Det kostet fylkeskommunen kroner null.

Mangel på vilje?
Og nå sist, påstanden om at TFFK «ikke kan» imøtekomme Hammerfest kommunes ønske om å kjøpe ekstra båtruter i sommer fordi «TFFK kan få bot for å bryte 4-månedersvarslings-regelen». Jeg spurte Samferdselsdepartementet. Svar: Den regelen gjelder bare når de som kjører en kollektivrute vil kutte i ruten.

Dette burde TFFK visst – i det minste sjekket – før de nektet Hammerfest kommune. Hammerfest skulle betale selv for å få de vanlige sommerrutene tilbake.

Lovpålagt å gi riktig info
Fylkeskommunen og Agnete Masternes Hansen vet nå godt at det de har sagt i offentlighet, ikke stemmer. Men jeg har ikke sett at de har prøvd å rette opp sine feile fakta noe sted? Hvorfor ikke?

Er ikke fylkeskommunens folk bundet av kommuneloven om å «opplyse saker bredt og riktig»? Er det ikke viktig for en fylkesråd at både vanlige folk som leser avisene, og fylkespolitikere som faktisk skal bestemme framtiden for hurtigbåtene, at alle har riktig informasjon? Hva mener kontrollutvalget i TFFK?

Rett info nå!
Hvordan tenker TFFK og Agnete Masternes Hansen å rette opp de faktiske feil de har kommunisert ut? Helst i tide før neste ukes fylkesting, der det faktisk er penger som skal bevilges ut.

Mitt ønske: Det er på tide at folk i veiløse samfunn får tilbake noe av de mange båtanløp, og millioner kroner, som er tatt fra dem – på faktisk feil grunnlag.