I et intervju som er grunnlaget for en artikkel i «NRK Sapmi» den 8.12.22, blir ordføreren i Hammerfest kommune, Terje Wikstrøm (Ap), spurt om han oppfatter seg som en same. Dette i forbindelse med det blir fokusert på at han har meldt seg inn i Sametingets valgmanntall. Ifølge artikkelen så «innrømmer (han) at han på det tidspunktet ikke så på seg selv som samisk.». Og videre at «Jeg gjorde ikke det i det øyeblikket jeg meldte meg inn. Det skal jeg være ærlig på, og det tror jeg faktisk mange opplever.»

Han kunne likeså godt svart at «Det vet jeg ikke. Hvordan må en oppfatte seg som for å kunne oppfatte seg som en same? Det er det ingen som har fortalt meg noe om, heller ikke de som laget og vedtok sameloven.