På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kommer det fram at ny opplæringslov ikke trer i kraft før august 2024. Det informeres også om at Stortinget vedtar ny opplæringslov sommeren 2023. I påvente av den nye opplæringsloven vil den gamle gjelde, som tilsier at LOSA enda er en forsøksordning med de utfordringer det medfører.

I løpet av dette året har det vært et stort engasjement angående lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet. Fylkesrådet varslet at de nå vil bruke de gode erfaringene fra LOSA- ordningen til å lage et nytt opplegg for elever som ønsker å bo hjemme lengst mulig, i god tid før skoleåret 2023/24.

Når vi nå vet at ny opplæringslov er forsinket, vil dette medføre at arbeidet med ny Losa-ordning kommer til å bortfalle? Fylkesrådet er inne i siste del av sin periode før et nytt fylkesråd kommer på plass. Berlevåg Arbeiderparti har forventninger om at sittende fylkesråd fortsetter dette arbeidet slik at alle kommuner som har Losa-ordningen kan føle seg trygge på at den består, selv om den dessverre enda regnes som en forsøksordning.

Det er hensiktsmessig at det foreligger og gjennomføres et godt prosjekt, slik at et nytt fylkesting og fylkesråd ikke må starte denne prosessen helt på nytt. At ny opplæringslov er forsinket kan ikke fylkesrådet klandres for, men en ny og forbedret LOSA modell fortjener å se dagens lys om ikke altfor lenge.

Avslutningsvis forventer Berlevåg Arbeiderparti forutsigbarhet for skoleåret 2023/24, slik at både elever og foreldre kan føle seg trygge på at man ikke havner i samme situasjon som for skoleåret 2022/23.

På vegne av Berlevåg Arbeiderparti

Kenneth Hammari

Leder.