Hvor skal Høyre og FrP kutte?

VALGKAMP: Helga Pedersen mener Høyre Frp må svare på hvor de vil kutte, nå som de vil fjerne eiendomsskatten.

VALGKAMP: Helga Pedersen mener Høyre Frp må svare på hvor de vil kutte, nå som de vil fjerne eiendomsskatten. Foto:

Av
DEL

MeningerTana er en veldrevet kommune med en positiv utvikling på mange områder. I kommende valgperiode skal nye problemer løses og nye muligheter tas i bruk. Årets valg handler om hvordan man skal legge til rette for videre vekst og utvikling, en god skole, kulturtilbud og velferdstjenester i Tana. Da kommer man ikke unna kommuneøkonomien. Den kommer til å være trang i årene som kommer. Kommunene skal løse flere og større oppgaver som følge av eldrebølgen, klimaendringer og digitalisering.

De siste årene har dessuten kommuneøkonomien på tross av rekordbruk av oljepenger blitt nedprioritert og regjeringen har lagt frem svake økonomiske opplegg for kommunene. Kommunene har de siste årene fått ekstra skatteinntekter som følge av endringer i skattesystemet. Men disse ekstra skatteinntektene er å regne som engangsinntekter, og det vil i strid med god økonomistyring i kommunene å bruke engangsinntekter til varig drift. Og det ville vært direkte uansvarlig å kutte i varige inntekter som eiendomsskatt utfra årlige variasjoner i skatteinntektene. Regjeringens egne tall viser at gjennomsnittlig årlig realvekst i kommunesektorens frie inntekter for årene 2018, 2019 og 2020 er 0 pst. Sagt på en annen måte: Etter at lønns- og prisveksten er betalt av kommunene, og nye oppgaver er finansiert, er det i utgangspunktet ikke friske penger igjen til å styrke kvaliteten innenfor skole, eldreomsorg eller barnehage. Derfor måtte kommunestyret i Tana kutte nærmere 16 millioner kroner i budsjettet for 2019. Det er ingenting som tyder på at budsjettarbeidet vil bli enklere til neste år.

Arbeiderpartiet prioriterer utvikling, skole og velferd. FrP og Høyre vil prioritere å kutte i eiendomsskatten. Summen av det vi alle betaler inn i eiendomsskatt i Tana utgjør tilsammen rundt 7,5 millioner kroner, og er derfor en forutsetning for å unngå ytterligere kutt i kommunale tjenester eller økt brukerbetaling. Det er bra at velgerne i Tana har klare alternativer å velge mellom. Men de har fortsatt ikke fått svar på et helt grunnleggende spørsmål: hvor skal Høyre og FrP ta kuttene når de fjerner eiendomsskatten?

De aller fleste kommunene i Norge har eiendomsskatt, også de som er styrt av høyrepartiene. 3 av 5 ordførere med FrP har eiendomsskatt, og tidligere i sommer kåret Dagbladet Fremskrittspartiets ordfører på Hvaler til eiendomsskattekongen i Norge. Han uttalte for øvrig til Kommunal Rapport i august 2017 at «man må være så ærlig å si at man ikke får levert de samme tjenestene for mindre penger».

Eiendomsskatten er viktig for Tana, men jeg kan forstå at ikke alle betaler den med glede. Hvis eiendomsskatten slår helt urimelig ut, så er det en mulighet for å betale mindre eller slippe å betale. Dette er omtalt i eiendomsskattelovens § 28: Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags