Jeg hadde i et år den selsomme gleden av – i lag med Monica Mæland, Hans Jacob Bønå og Willy Ørnebakk – å være hovedmottaker av For Finnmark sin vrede. Det var belastende for meg som person og for de en har rundt seg. Lettelsen var derfor stor da Finnmark Ap gikk inn i fellesnemnda og Arbeiderpartiet ble de nye mottakerne av skittkastingen. Kristina Hansen, Geir Ove Bakken og Tarjei Jensen Beck fikk nå føle pisken. Dette skjedde mens vi var samlet i Vadsø. At enkeltmedlemmer i Ap sto med tårer i øynene og leste med forferdelse på For Finnmark sin profil hvilke Quislinger de var, det betød mindre for meg enn selv å slippe unna. Det samme må fylkesordfører Ragnhild Vassvik ha følt når hun ble stemplet som en «nyttig idiot» når hun forsøkte å finne løsninger, for deretter å velge å følge For Finnmark, for så å bli karakterisert som en sterk leder av de samme personene!

Ønsket om å følge strømningene og la andre ta seg av å skape løsninger har vært fristende for mange, men det finnes tross alt en grense for hvor mye dritt en skal tåle. Politiske kommentatorer og redaktører, meningsdelere på Facebook, den som har våget å si For Finnmark imot, har alle fått samme behandling. De er svikere og nikkedokker, de har holdninger som vi kjenner fra Der Fyrer, fra overgripere. Oppfordringen om å forlate fylket har de fått alle som en.

Siste person ut som mottaker for denne drittkastingen er Ulf Trygve Ballo. Han har påtatt seg oppgaven å lede fellesnemnda. Som mange andre har han vært imot reformen, men har lagt følelser til side fordi han har en oppgave som overskygger dette. Det nye fylket skal innen 1 jan. 2020 ha på plass et budsjett og en fungerende administrasjon. Skolebussen og ferger skal gå, elevene må ha en skole å gå til, lærere skal ha lønn og alt dette skal gjøres med best mulig kvalitet. Så ble det Arbeiderpartiets Ulf T Ballo sitt lodd å løse denne oppgaven, og den jobber han målrettet mot – og for det skal han nå trakasseres i For Finnmark? At han gjør en viktig oppgave for hele regionen, en oppgave som må gjøres, det betyr intet, la han føle pisken!

Så da er det ikke vanskelig å se hvem som blir neste gruppe ut. Nå skal Ap, Sp og SV sette ned et styringsdyktig flertall i Troms og Finnmark. De skal holde døren åpen for å dele opp fylkene i 2023 samtidig som de sikrer god organisering av det nye fylket. Så må det selvfølgelig være viktigere for Rådet å sørge for gode betingelser for elevene i Kirkenes, Harstad og Skjervøy videregående skoler, for gode løsninger for hurtigbåter og ferger, enn å tilfredsstille kampen til For Finnmark. Og da vil de bli neste gruppe ut til å trakasseres.

Det er hyggelig å være i en kamporganisasjon med ett mål, da slipper en unna ansvaret for helheten. For Finnmark har et navn med en positiv klang, en organisasjon som vil utrette noe positivt. Men måten organisasjonen jobber for å bryte ned alle som forfekter et annet syn enn de selv, den er ikke mye positiv. For Finnmark trenger ikke å finne gode løsninger for lærere og elever på Alta VGS. De maner til kamp med alle tilgjengelige midler, koste hva det koste vil. Jeg håper det snart tar slutt, at en viser sine løsninger, hvorfor de er bedre enn alternativet som i dag har flertallet. Og om strategien fortsatt skal være å skitne til de som mener noe annet, da håper jeg innbyggerne ser hvem som prøver å få til løsninger og hvem som ikke gjør det.