Hvor mange skal Finnmark ha på Stortinget? Svaret kan komme 27. mai

27. mai kommer en innstilling som kan få stor betydning for Finnmark. Det handler om hvor mange stortingsrepresentanter vi skal ha.