Hvor er Fiskarlaget nord?

KREVER HANDLING: Torbjørn Olsen mener Fiskarlaget Nord må på banen i kongekrabbefiskespørsmålet.

KREVER HANDLING: Torbjørn Olsen mener Fiskarlaget Nord må på banen i kongekrabbefiskespørsmålet.

Av
DEL

MeningerNår skal Roger Hansen fra Skarsvåg som formann for fiskerne i Troms og Finnmark følge opp de vedtak som laget har vedtatt? Nemlig å få fiskerne i Vest-Finnmark med i det kvotebelagte kongekrabbefiske i Øst-Finnmark.

Jeg vil henstille til representantskapet å fjerne Roger som formann ved første anledning. Vi kan ikke ha en i toppen som motarbeider den mindre flåten til fordel for den store.

Han lever godt med at han har to partifeller i øst som i 20 år har gjort jobben for ham, nemlig Helga Pedersen og Wenche Pedersen. Når Reidar Nilsen blir mobbet til stillhet, er Roger fornøyd. De var snar å helle bensin på bålet da fiskeriminister Harald T. Nesvik la seg skinnflat for akkurat disse. Altså en ny skuffelse for fiskerne i vest.

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt i Frp var sterkt engasjert i saken, og ville ha en rettferdig forvaltning av Finnmarks ressurser. Han var innstilt på å få saken til Stortinget hvor det var et stort flertall for å gjøre Finnmark til ett fylke med samme rettigheter til fiske. Merk dere det. Det må jo være 30 år siden vi har hatt en politiker som ville tale fiskernes sak for hele fylket.

Hvor lenge skal denne Helga Pedersen få lov til å rasere Finnmark? Er det ikke nok for lenge siden? Hun har regulert flere titalls polakker og litauere inn i krabbefiske sammen med disse antatt sjøsamene, som hun er den store beskytter for, og har fått Wenche Pedersen som medspiller og haleheng. De fremstiller disse sjøsamene som krøplinger, som helst ser at krabben kryper sjøl over båtripa.

Helga kaller seg jo for statsmakta i øst, så hvorfor ikke overføre 30-40 millioner av de 330 millionene i reindriftsavtalen til sjøsamene, så kan de sitte i solveggen og la krabben krype utafor støa i fred.

Wenche Pedersen sier jo nesten det samme i Finnmark Dagblad 30. januar 2020, mest sannsynlig har sjøsamene også rein. Finnmark som fiskerifylke nr 1 har hatt fra langt tilbake i tid talsmenn for Finnmarks fiskerne som var landskjent og sterkt respektert over hele landet. Den siste var Reidar Nilsen i 10-14 år.

Stortingsrepresentant Valter Gabrielsen fra Vardø var 16 år på Stortinget. 12 år i fiskerikomiteen uansett regjering med fiskere fra hele landet.

Olsen-brødrene, Birger og Trygve fra Havøysund, organisasjonsmenn og politikere for hele landet og ikke minst Finnmark. Trygve som fiskeriminister i 1973 i Korvaldregjeringen med ny finansieringsordning for fiskebåter.

Likviditetslån, rentefri i 5 år. 30 småtrålkonsesjoner fordelt til Nord-Norge. Bru over Havøysund, utbygging av Vardø havn m.m., og begge motstandere av EU og ut av Ap. Dessverre gikk disse bort altfor tidlig.

Siden har fiskeripolitikken i Finnmark gått på krykker og gjør det fortsatt. Er det noen som tror at disse gutta ville spørre damene fra Tana og Vardø om løsninger på store fiskerispørsmål? Arkitekten for å flytte kvinner fra kjøkkenbenken til å styre fiskeripolitikken var Gro Harlem Brundtland i 1990 med den første kvinnelige fiskeriminister Oddrun Pettersen fra Berlevåg. Med kvotebindingen for Nord-Troms og Finnmark som parkerte Finnmarks fiskerne i 20 år til fattigdom. De store rederiene måtte rømme i tur og orden fra Finnmark for og kunne bygge seg videre opp som fiskerne i resten av landet.

Stoltenberg gjorde det samme i 2004 med Helga, og resultatet har bare forsterket seg til kaos som vi ser i dag. Sist når krabbefiske skulle avgjøres for 2 år siden på Stortinget, ringte jeg Ingalill Olsen som ledet Finnmark Arbeiderparti og spurte hvordan FAP stilte seg til krabbesaken. Hun var ærlig og svarte at FAP hadde en prosess som gikk ut på at det var tre fra øst og tre fra vest som skulle komme med en innstilling til årsmøtet. Altså var nominasjonsprosessen ikke avgjort, og måtte ikke skade Ingalills status som nr 2. Jeg svarte litt uhøflig. Du har ikke vært hjemme i mattida. Taktisk spill; la tre fra øst og tre fra vest avgjøre det.

Senterpartiet som først var med oss i Vest, ombestemte seg og valgte å sentralisere krabben til Nesseby og Tana. Dette etter ultimatum fra Helga Pedersen, 3 Pedersen i øst samt Ingalill Olsen som fikk Måsøy som mini republikk inn i systemet som planlagt. At Reidar Nilsen etterlyser solidaritet – respekt og vanlig folkeskikk av disse sameaktivistene er han ikke alene om. Helga Pedersens stortingsmelding fra 2004 som stemplet kongekrabben som samisk eiendom må tilintetgjøres så snart som mulig.

Jeg vil innstendig be Bengt Rune Strifeldt ta grep og fjerne samepolitikken ut av det sivile samfunn her i Finnmark. Det må han gjøre i samråd med den nye fiskeriministeren i alle fiskerispørsmål. La Erna Solberg dulle med samene på fjellet, men kun der. Det vil du garantert få støtte for på hele kysten. Må vi virkelig begynne som Martin Schanche og bannes offentlig for og bli hørt.

Siv må sende Sylvi Listhaug rundt i Finnmark og danne lokallag snarest. Vi klarer aldri åfjerne Sametinget, men vi kan begrense grådigheten deres som nå styrer alt. Ikke en eneste same, store eller små, politikere, kunstnere, artister og ikke å forglemme reindriftssamene når de åpner opp kjeften, så er det områdetap, områdetap og områdetap opp og opp i mente. Jeg hører ikke annet enn at folk, nemlig det norske, er lyn forbannet på den epidemien som har fått så jævlig rotfeste i Finnmark og spesielt i øst. Eva Nielsen gjorde Alta til by, og det lever vi godt med. Alf E. Jakobsen har gjort Hammerfest til en gullgruve. Han har sørget for at samene holdt fingrene av fatet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags